Boeken

De Kracht van Harmonie

Eerste druk 2013, ISBN 9781291183139, € 20,-

 

Omschrijving

Dit is een praktisch en confronterend boek dat je kijk op jezelf, de ander en de wereld kan veranderen. Harmonie is onze natuur en het terugvinden is de weg. De auteur laat je de waarde zien van een harmonieuze levensstijl. Zijn compacte methode van zeven stappen helpt je inzicht te krijgen in de beperkende processen van jezelf, de ander en de maatschappij. Doordat de auteur schrijft uit eigen ervaring, en weet hoe thema's die gerelateerd zijn aan de persoonlijke ontwikkeling en mindfulness, is dit een praktisch en gemakkelijk leesbaar boek. Kruyning (o.a. 7e dan ju-jutsu, 6e dan aikido en 6e dan judo)is een autoriteit in de oosterse krijgskunsten. Door zijn ervaring en achtergrond is zijn methode authentiek en uitzonderlijk te noemen.

 

=> Klik hier om dit boek te bestellen via Lulu.com. Of email voor een gesigneerd exemplaar naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Dynamic Budo deel I - The Yoseikan Spirit

Eerste druk 2002, ISBN 9038912587, € 23,50

 

 

Omschrijving
Dit is een praktisch boek waarin de geschiedenis en de altijd geldende principes van de verschillende budodisciplines naast de vele technieken duidelijk en uitvoerig beschreven worden. De budofilosofie zoals Minoru Mochizuki die heeft ervaren als leerling van Jigoro Kano, Morihei Ueshiba en Gichin Funakoshi, loopt als een rode draad door dit boek. Dynamische budosporten bespreekt vele onderwerpen: judo, aikido, ju jutsu, sutemi waza, iai-jutsu en verdedigingstechnieken tegen gewapende aanvallen. Uniek is het hoofdstuk over Tenshin shoden katori shinto ryu, een klassieke zwaardstijl die in 1447 is ontstaan.

 

NBD|Biblion recensie
Budo is het Japanse verzamelwoord voor vechtsporten. De begrippen 'ju' en 'aiki' zijn de grondbeginselen van sporten als judo, aikido en in zekere zin ook voor karate. De geschiedenis en een aantal technieken van de grondleggers van deze budo worden weergegeven. De levensloop en de filosofie van die leraren is voor beoefenaren interessant en de beschrijving van de technieken kan een leiddraad zijn voor hun training. Een belangrijke bijdrage is de verhandeling over de klassieke Japanse school, de 'Tenshin shoden katori shinto ryu'. Hierover bestaan nog geen boeken in het Nederlands. Alle technieken worden duidelijk gemaakt met zwartwitfoto's en teksten. Er is een woordenlijst opgenomen voor de vele Japanse termen. De auteur is beoefenaar van diverse budo en heeft lang in Japan getraind. Een belangrijk boek over dit onderwerp (Biblion recensie, J.H. Odinot).

 

=> Klik hier om dit boek te bestellen via Bol.com. Of email voor een gesigneerd exemplaar naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Dynamic Budo deel II - Een praktische benadering

Eerste druk 2004, ISBN 9038914423, € 24,20

 

 

Omschrijving
In Dynamic Budo Deel II laat de auteur vanuit de diverse disciplines zoals o.a. Judo, Aikido, Free-style en Yoseikan zien hoe de technieken in een constante beweging ('one flow') uitgevoerd, gecombineerd en overgenomen kunnen worden. In het hoofdstuk Kijk op Budo worden o.a. thema's behandeld zoals Randori, tactiek, combinaties, overnames en een totale Budo-benadering. Dit is dan ook opnieuw een praktisch boek waarin, naast een stuk theorie, vele technieken uitvoerig en gedetailleerd beschreven worden. De technieken worden rijkelijk geïllustreerd met meer dan 1500 foto's. Dat de Budo-technieken in de praktijk echt kunnen werken blijkt uit het extra hoofdstuk Zelfverdediging in de praktijk.


De doelstelling van Dynamic Budo is om een brug te slaan tussen de verschillende disciplines. Door in één boek verschillende disciplines te presenteren kun je ontdekken wat er nog meer mogelijk is op Budo-gebied en zien dat er naast de verschillen ook veel overeenkomsten zijn tussen diverse stijlen en dat ze elkaar zelfs kunnen verrijken.

NBD|Biblion recensie
Door de moderne ontwikkelingen van de krijgskunsten en vooral door de introductie van de freestyle gevechten hebben de 'klassieke' krijgskunsten zoals aikido, judo en karate het vaak moeilijk. Het Yoseikan Budo van Minoru Mochizuki probeert de klassieke eisen en de moderne principes te verzoenen. Het doel is een effectieve vorm van krijgskunst die echter het esthetische aspect niet is vergeten, wat vaak wel het geval is bij kickboksen of freestyle cage fights. Edgar Kruyning is professioneel budoleraar en docent aan de Budo Academy Physical. Hij is dan-graadhouder in Judo, Yoseikan-Budo, Iaido, Aikibudo, Karate etc. Een gevorderd student van de krijgskunsten zal het meest hebben aan dit boek dat zowel praktische situaties als mentale aspecten aan bod doet komen. De zwartwitfoto's geven jammer genoeg niet altijd een juist beeld van de effectiviteit van Yoseikan Budo. Jonge liefhebbers van krijgskunsten zullen vooral het hoofdstuk grappling (vooral grondwerk) en freestyle interessant vinden (Biblion recensie, B. van Laerhoven).

 

=> Klik hier om dit boek te bestellen via Bol.com. Of email voor een gesigneerd exemplaar naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

All-round Budo - The Yoseikan Method (NED/ENG)

Eerste druk 2006, ISBN 9077850090, € 24,95

 

Omschrijving
All-round Budo 'The Yoseikan method' is een boek waarin de veelzijdigheid van het Yoseikan met behulp van veel foto's duidelijk in beeld wordt gebracht. Yoseikan is ontstaan doordat de grondlegger Minoru Mochizuki Shihan, technieken en principes uit diverse budodisciplines heeft samengevoegd. Als directe leerling van de grondleggers van het Judo, Aikido en Karate, heeft Minoru Mochizuki Shihan de ontwikkeling van het budo van zeer dichtbij meegemaakt. De huidige Soke (opvolger) van de Yoseikan-school, Hiroo Mochizuki Shihan, heeft het Yoseikan verder ontwikkeld en zet de lijn van zijn vader verder voort.

 

Dit werk biedt een grote diversiteit aan onderwerpen: Yoseikan-Aikido/ju-jutsu, Yoseikan-Freestyle met stoot-, trap- en werptechnieken, het omgaan met wapens, grondwerk en zelfverdediging. Auteur Edgar Kruyning Sensei, budoexpert bij uitstek en hoog gegradueerd in veel disciplines, heeft zijn opleiding in Japan genoten onder leiding van hoog gegradueerde leraren zoals Minoru Mochizuki Shihan en is nu zelf een autoriteit in de budowereld. All-round Budo 'The Yoseikan method' is toegankelijk voor alle budoliefhebbers omdat het een praktisch boek is waarin veel technieken met behulp van foto's, van hoge kwaliteit, duidelijk en uitvoerig beschreven worden.

 

=> Klik hier om dit boek te bestellen via Bol.com. Of email voor een gesigneerd exemplaar naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Balans vinden in jezelf

Eerste druk 2008, ISBN 9789038918792, € 14,95

 

Omschrijving
In het leven gaat het om het vinden van het juiste evenwicht. Die balans kun je in jezelf vinden. Budo-expert Edgar Kruyning laat in dit boek op een unieke wijze zien hoe je die balans in jezelf kunt vinden. Hij legt een nadrukkelijk verband tussen de Oosterse krijgskunsten en de persoonlijke ontwikkeling. Hij laat vanuit de benadering van de samurai en budo zien hoe de intrinsieke kwaliteiten uit deze twee disciplines doorgetrokken kunnen worden naar het dagelijkse leven. Lichaam en geest zijn niet te scheiden en om effectief te kunnen functioneren in het dagelijkse leven gelden dezelfde principes en kwaliteiten als in de Oosterse krijgskunsten.

 

Leidinggevenden in het bedrijfsleven kunnen veel leren van de visie die de auteur geeft op hoe je door middel van balans in jezelf een goede leider kunt zijn. Een flexibele geest vanuit een stabiele grondhouding, zorgt ervoor dat je om kunt gaan met de voortdurende veranderingen en onzekerheid om ons heen. De budo-expert vertelt vanuit zijn eigen ervaringen, waardoor dit boek naast een interessante visie ook een heel praktische benadering kent. Dit boek is toegankelijk voor zowel mensen die volstrekt onbekend zijn met de Oosterse krijgskunst, als voor de vergevorderde beoefenaar. Allen kunnen de vruchten plukken van de inzichten die in dit boek worden geboden en daar in hun leven groot voordeel van hebben.

 

NBD|Biblion recensie
D
eze uitgave gaat over het vinden van een balans in het leven door een persoonlijke ontwikkeling te doorlopen die gebaseerd is op de lessen van de Oosterse krijgskunst (budo). De Nederlandse auteur van eerdere, meer specialistische uitgaven over budo is wellicht een van de meest allround en hoogst ontwikkelde budo-beoefenaars ter wereld (zijn opleiding genoot hij in Japan onder leiding van twee grootmeesters). Je merkt aan alles dat hij weet waarover hij schrijft en dat hij voor mensen zonder voorgaande kennis over de Oosterse krijgskunsten en gevorderden schrijft; daar hij vaak workshops geeft, zijn het taalgebruik en de structuur van het boek helder. Voorts put hij uit eigen ervaring en is voornamelijk gericht op de toepassing in de praktijk. Daarin staan zaken als focus, flexibiliteit, discipline en balans centraal. In het eerste hoofdstuk behandelt hij de samurai/budo en de relatie met persoonlijke ontwikkeling. Deze laatste werkt hij verder uit met sleutels tot inzicht en het doorbreken van de gewoontegrenzen. Een in zijn soort belangrijk boek dat geschikt is voor een brede lezersgroep. Bevat zwart-witfoto's en puntsgewijze info over de auteur (NBD|Biblion recensie, J. Hodenius).

 

=> Klik hier om dit boek te bestellen via Bol.com. Of email voor een gesigneerd exemplaar naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Busen Judo Kata

Eerste druk 2008, ISBN 9789077850220, € 29,95

 

Omschrijving
Behalve als wedstrijdsport kent judo een traditionele kant. De stijloefeningen, ofwel kata, bieden de mogelijkheid om zich te verdiepen in judo als krijgskunst. In deze kata zitten naast de fysieke uitdagingen tevens de principes van het judo verborgen. Dit officiële standaardboekwerk Busen Judo Kata is in samenwerking met de Judo Bond Nederland tot stand gekomen. Dit boek omvat de standaardisering van de zes traditionele judokata: Nage-no-Kata, Katame-no-Kata, Kime-no-Kata, Koshiki-no-Kata, Ju-no-Kata en het Itsutsu-no-Kata. Tevens is op verzoek van de JBN het Go-no-Sen-no-Kata toegevoegd.

 

Met ruim 1470 foto's die zijn voorzien van een uitgebreide technische omschrijving, worden genoemde kata duidelijk in woord en beeld gebracht. Met daarbij de geschiedenis en alles wat met kata te maken heeft, biedt dit boek de lezer de mogelijkheid zich te verdiepen in judo als traditionele krijgskunst.

 

Het boek is te bestellen via Lulu.com

 

The Art of Jujutsu (ENG)

Eerste druk 2009, ISBN 9781409282693, € 25,50

 

Omschrijving
De geschiedenis leert ons dat de Japanse cultuur in het begin van de 20e eeuw een enorme verandering onderging. De politieke situatie veranderde van een dictatoriaal regime naar een meer open democratisch stelsel en de Japanse mentaliteit veranderde mee. Het Japanse cultureel erfgoed van de krijgskunsten ontwikkelde zich en paste zich aan aan de nieuwe levenswijze waar het individu centraal staat en wereldvrede een gezamelijk doel geworden is. De klassieke Bu-Jutsu stijlen transformeerden in het moderne Bu-Do, 'The way of the warrior'.
Aan het hart van deze verandering stonden drie grootmeesters:

- Jigoro Kano - grondlegger van het Judo
- Morihei Ueshiba - grondlegger van het Aikido
- Gichin Funakoshi - grondlegger van het Karate

Naast een algehele visie, passie voor krijgskunsten en hun uitzonderlijke vaardigheden hadden zij nog een overeenkomst. De legendarische Minoru Mochizuki was een toegewijd leerling bij deze drie grootmeesters en richtte in 1931 de Yoseikan School op. Minoru Michizuki was meester een diverse krijgskunsten en had als doel om deze disciplines  te verenigen het een all-round, totaal systeem (sogo budo), het Budo Yoseikan, waarbij de onderliggende principes van de technieken centraal staan.

 

De auteur Edgar Kruyning Sensei is een toonaangevende autoriteit op wat er vandaag de dag overblijft van de leer van Minoru Mochizuki. In dit boek illustreert hij duidelijk de geschiedenis, filosofie en visie op budo naast de basisprincipes die Minoru Mochizuki onderwees en die het fundament vormen voor efficiente beweging en techniek. De Art of Jujutsu is toegankelijk voor alle budoliefhebbers en een waardevolle aanvulling  voor uw bibliotheek.

 

=> Klik hier om dit boek te bestellen via Lulu.com. Of email voor een gesigneerd exemplaar naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard.

Budo Academy Physical. Sinds 1991 een begrip op het gebied van oosterse krijgskunsten.