G-Judo

Wat is G-Judo?
G-Judo is Judo wat zich speciaal richt op mensen met een beperking (lichamelijk en/of geestelijk). In Nederland zijn de afgelopen jaren veel discussies geweest over correct taalgebruik ten opzichte van mensen met een beperking. De term 'mensen met een beperking' roept een minder negatief beeld op dan termen zoals gehandicapt, zwakzinnig, spastisch, doofstom, of mongool. De omschrijving 'mensen met een beperking' laat zien dat het in de eerste plaats om mensen gaat. Verstandelijk, motorisch, lichamelijk, auditief, of visueelverwijst daarnaast beter naar de oorzaak van de beperking. Vooralsnog hanteert de Judo Bond Nederland (JBN) de term 'Judoka's met een beperking'.
 


Verstandelijke beperking

Deze beperkingen zorgen ervoor dat kinderen zich langzamer ontwikkelen dan andere kinderen. Kinderen met een verstandelijke beperking hebben meer tijd nodig om te leren praten, lopen en voor zichzelf zorgen, bijvoorbeeld met kleding en eten. Ze hebben waarschijnlijk meer moeite met het leren op school. Ze kunnen wel leren, maar het duurt langer. Misschien zijn er zelfs dingen die ze niet kunnen leren. We spreken dan van een ontwikkelingsachterstand en bij 18 jaar pas over verstandelijke beperking.
 
Een persoon wordt als verstandelijk beperkt beschouwd als hij/zij aan de volgende 3 criteria voldoet:
·         Intellectueel niveau (IQ) is onder 70-75;
·         Duidelijke beperkingen in het dagelijks functioneren
·         Deze twee bovenstaande criteria zich reeds in de kindertijd manifesteerden. Gedefinieerd tot 18 jaar of jonger.

 

Bron: www.jbn.nl

 

G-Judo bij Budo Academy Physical

Bij Budo Academy Physical kan iedereen Judo beoefenen, ook met een lichamelijke en/of geestelijk beperking. Er is een speciale les G-Judo met vaste docenten waar in een veilige omgeving getraind kan worden. Iedereen kan hier op zijn of haar eigen niveau aan deelnemen. De groep wordt begeleidt door tenminste twee docenten, zodat er veel aandacht voor de Judoka's is. Twee maal per jaar doet de hele groep examen en kunnen de Judoka's een nieuwe slip of band verdienen. Aan het G-Judo zijn geen extra kosten verbonden, maar alleen de reguliere tarieven. G-Judo is iedere woensdag van 17:30-18:15 op de hoofdlocatie in Ede. Maak gerust een afspraak bij de bar voor een gratis proefles!

 

 

Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard.

Budo Academy Physical. Sinds 1991 een begrip op het gebied van oosterse krijgskunsten.