Yoseikan

Budo Yoseikan is een veelzijdige stijl die door Minoru Mochizuki Shihan (10e dan) ontwikkeld is. Minoru Mochizuki was een direct leerling van Jigoro Kano (grondlegger van het Judo), Morihei Ueshiba (grondlegger van het Aikido) en Gichin Funakoshi (grondlegger Karate) en heeft elementen uit o.a. Judo, Aikido, Jujutsu, Karate, Kendo en Kobudo in het Budo Yoseikan samengebracht, zonder de afzonderlijke specialisaties teniet te doen. 

Edgar Kruyning Sensei is een direct leerling van Minoru Mochizuki en heeft in 1995 van Minoru Mochizuki zelf toestemming gekregen om het Budo Yoseikan in Nederland te vertegenwoordigen.  In Nederland wordt het Budo Yoseikan gesplitst in het Yoseikan Jujutsu en Yoseikan Aikido.

 

In Nederland wordt Budo Yoseikan gedoceerd door Edgar Kruyning. Hij kwam in 1987 voor het eerst met Minoru Mochizuki in contact tijdens een Aikibudo-stage in Frankrijk van Alain Floquet. Sindsdien reist hij regelmatig naar de Yoseikan Dojo in Japan om zich in verder in Budo Yoseikan te bekwamen. In 1995 leidden deze bezoeken tot officiële toestemming van Minoru Mochizuki Sensei persoonlijk om een zelfstandige Budo Yoseikan-branch in Nederland op te richten. Tevens heeft Edgar zeer nauw contact met de huidige grootmeester Hiroo Mochizuki. Naast de traditionele stijl is Edgar ook de vertegenwoordiger voor Nederland van de ‘moderne stijl’. In Nederland wordt het Budo Yoseikan gesplitst in het Yoseikan Jujutsu en Yoseikan Aikido.

 

Yoseikan Jujutsu

Beoefenaars van het Yoseikan Jujutsu bestuderen Budo vanuit verschillende invalshoeken, namelijk

 • op afstand - stoten, trappen, wapens, meerdere aanvallers
 • dichtbij - klemtechnieken, worpen
 • op de grond - posities, klemtechnieken

Doordat alle verschillende elementen uit een gevecht vertegenwoordigd zijn in het Yoseikan Jujutsu kan het worden beoefend voor zelfverdediging, als wedstrijdsport, voor mentale en fysieke training, als ontspanning door inspanning en als traditionele krijgskunst. Elementen uit het Jujutsu, Aikido, Judo, Karate, Kobudo, Kickboxing en Grappling zorgen ervoor dat er in elke situatie wel een passende en effectieve techniek te maken is. Natuurlijk is het ook mogelijk om de verschillende elementen en technieken te combineren. Dit maakt het Yoseikan Jujutsu een erg complete stijl. De pijlers van het Yoseikan Jujutsu zijn:

 • praktijkgericht
 • efficient en economisch bewegen
 • logica en simpliciteit
 • doelgericht
 • het ontwikkelen van een algehele balans

Het Yoseikan Jujutsu is als stijl aangesloten bij de International Martial Arts Federation (IMAF), die o.a. de landelijke dan examens en nationale Budostages verzorgt. De ‘Zwarte banders’ van deze klassieke stijl dragen door hun zwarte band een rode streep, die de stijl onderscheidt van alle andere budodisciplines.

Yoseikan Jujutsu is ook geschikt voor de jeugdige Budoka's. Door het beoefenen van de vele zelfverdedigingtechnieken worden de kinderen bewust van hun mogelijkheden en leren ze hun zwakkere punten te versterken waardoor hun zelfvertrouwen positief kan ontwikkelen. Omdat de mogelijkheden binnen het Budo Yoseikan enorm zijn, biedt het altijd een uitdaging voor deze groep. Naast het zelfverdedigingaspect zijn er ook vele spel- en oefen methodes ontwikkeld, die ook het deelnemen aan wedstrijden mogelijk maakt en de jeugd enorm aanspreekt. Naast technieken uit de eerder genoemde Budodisciplines neemt ook ‘stokvechten’ een belangrijke plaats in. Deze stokken zijn speciaal gemaakt van een zacht materiaal en de deelnemers krijgen dan de beschikking over beschermde kleding, waardoor alles op een veilige en gecontroleerde wijze beoefend kan worden.


 

Yoseikan Aikido

Het Yoseikan Aikido is de stijl zoals die door Minoru Mochizuki in 1951 voor het eerst in Europa werd geïntroduceerd. Kenmerkend voor dit Aikido is dat het erg praktijkgericht is en dat zelfverdediging een prominente rol speelt, zonder dat dit ten koste gaat van de sierlijke, cirkelvormige bewegingen die typerend zijn voor alle Aikido stijlen.

 

Binnen het Yoseikan Aikido wordt er een direct een verband gelegd tussen Aikido-technieken en zwaard-technieken. Het basis kata Kihon Aiki Waza is dan ook direct gekoppeld aan het kata Kihon Aiki Ken. Ook hier staan de principes overeenkomst van bewegen, verplaatsen, positioneren en het richten van de energie centraal. De pijlers van het Yoseikan Aikido zijn:

 • Realiteitswaarde en praktijkgericht
 • Efficiënt en economisch bewegen
 • Logica en simpliciteit
 • Doelgerichtheid en functionaliteit
 • Algehele lichamelijke en geestelijke balans

 

Het Yoseikan Aikido is als stijl vertegenwoordigd in de Sectie Yoseikan Aikido van de overkoepelende bond Aikido Nederland.Op deze manier wordt gegarandeerd dat de stroming/filosofie van het Aikido, zoals Minoru Mochizuki die uitdroeg en trainde en zoals deze nu door Edgar Kruyning wordt voortgezet wordt gewaarborgd.


 

Lesmethode

Budoka's leren door middel van basisseries en kata (vastgestelde vormen) verschillende thema’s, kwaliteiten en bewegingsvormen kennen. Hierin staat de meervoudige toepasbaarheid van technieken centraal op basis van overeenkomstige bewegingen en principes.

 

In het begin van het leertraject wordt er gewerkt met grote, ruime bewegingen en een positionering (tai sabaki) naast de aanvaller onder een hoek van 90˚ of 45˚. Wanneer de leerlingen meer vertrouwen krijgen in de technieken en in zichzelf groeit hun bewegingskwaliteit. Hierdoor zijn zij in staat om de bekende en meer complexe technieken uit te voeren op vloeiende wijze en tegelijkertijd de basis bewegingsprincipes te behouden. Ook combinaties en overnames van (basis)technieken worden vanuit dezelfde principes behandeld. Zowel in het Yoseikan Jujutsu als in het Yoseikan Aikido worden de geleerde technieken regelmatig getest door middel van verschillende vormen van het vrijgevecht (randori).

 

De bedoeling van dit systeem is dat de beoefenaar gestimuleerd wordt om zijn of haar eigen Budo te ontdekken. Het individu staat centraal, dat met de eigen (on)mogelijkheden (lichaam, motorische vaardigheden) moet leren ontdekken waar de eigen kwaliteiten liggen. Na verloop van tijd heeft de Budoka zich een aantal basisprincipes en technieken eigen gemaakt en kan de vaste vorm weer los gelaten worden. Het doel van het Yoseikansysteem is dat leerlingen eerder los komen van vaste, starre en geïmiteerde bewegingen die niet eigen zijn en dat zij vrij leren bewegen op basis van principes. Dit komt overeen met de grondgedachte van het Budo wat Minoru Mochizuki doceerde aan de Yoseikan Dojo in Japan, namelijk dat iedereen zijn eigen weg moet leren vinden!

 

Algemeen

- Yo = doceren, ontwikkelen
- Sei = waarheid, juiste
- Kan = plaats

Yoseikan betekent vrij vertaald "de plaats waar de waarheid wordt gedoceerd", of meer praktisch gezien dat iedereen voor zichzelf moet ontdekken wat goed voor hem of haar is. BudoYoseikan is een zelfverdedigingskunst die is ontstaan uit een combinatie van een groot aantal traditionele Japanse Budovormen. Budo Yoseikan verenigt elementen van: Aikido, Aikijitsu, Nihon Jujutsu, Judo, Karate, Kickboksen,Grappling, Kobudo, Kenjitsu en Iaijitsu. Door het combineren van de pluspunten van deze verschillenden Budodisciplines is Budo Yoseikan een complete zelfverdedigingskunst. De belangrijkste gedachte achter het Budo Yoseikan is dat iedereen zich met zijn mogelijkheden optimaal moet kunnen ontwikkelen. In deze visie worden alle verschillen in lichaamsbouw, motorische vaardigheden en geestelijke bekwaamheden gerespecteerd en bepaal je zelf langs welke weg je je wilt ontwikkelen. Budo Yoseikan biedt dan ook geen standaardoplossingen, maar een variëteit aan alternatieven waaruit jezelf een geschikte keuze kunt maken.

 

Het logo van Budo Yoseikan Japan (en het logo van Budo Academy Physical, Ede) bestaat uit een afbeelding van een rivier aan de voet van een reusachtige berg. De betreffende rivier is de Abbe rivier die langs de Dojo van de grondlegger van Budo Yoseikan, Minoru Mochizuki (10e dan), stroomt. De rivier symboliseert de flexibiliteit en altijd veranderende natuur en structuur van Budo Yoseikan. De afgebeelde berg is Fuji Yama: de meest gewijde en hoogste berg in Japan. Deze ontzagwekkende berg is vanuit de Dojo in de verte te zien en symboliseert de moeilijkheid en perfectie van Budo Yoseikan. In het Yoseikan Aikido & Jujutsu logo staat de driehoek symbool voor Fuji Yama met de kanji (japans teken) voor do (weg) centraal. Dit betekent dat ondanks dat perfectie het doel is, dit niet het belangrijkste is, maar vooral de weg er naar toe. In de Yoseikan logo's snijdt de berg als het ware door de cirkel heen. Dit staat symbool voor het doorbreken van vaste vorm, het niet vastzitten en 'out of the box' denken.

 

Geschiedenis

De Yoseikan Dojo is in 1931 opgericht door Minoru Mochizuki Shihan in Shizuoka, Japan. Minoru Mochizuki werd in 1907 geboren uit een samurai-familie. Reeds op zesjarige leeftijd zette Minoru Mochizuki zijn eerste schreden in de wereld van het Budo. Zijn belangrijkste drijfveer vormde zijn wens om weerstand te kunnen bieden aan het getreiter door zijn zus. De lessen in Jujutsu bleken hiervoor een oplossing te zijn. Eenmaal aan het Budo verknocht geraakt, ontwikkelde zijn liefde voor het Budo met de jaren Minoru Mochizuki streefde er steeds meer naar de zuiverste betekenis van de lessen van zijn meesters te vinden. Minoru Mochizuki volgde zijn lessen bij twee grootmeesters: Jigoro Kano (grondlegger van het Judo) en Morihei Ueshiba (grondlegger van het Aikido).

Jigoro Kano accepteerde hem als leerling in het hoofdkwartier van het Judo: de Kodokan Dojo. Kano nodigde regelmatig meesters van andere Budostijlen uit om in de Kodokan hun kennis te delen. Op die manier werd de Kodokan een belangrijk centrum voor Budo. Kyuzo Mifune, de hoofddocent van de Kodokan, trainde dagelijks met Minoru Mochizuki en samen gingen ze regelmatig op tournee naar scholen en universiteiten om de daar aanwezige clubs te trainen. Tevens bezochten ze andere Dojo’s om hun eigen kennis en vaardigheden te verrijken. Kyuzo Mifune was dermate deskundig dat hem de 10e Dan Judo is verleend en hij na de dood van Kano Sensei de leiding over de Kodokan-Dojo op zich nam.

 

In 1931 stuurde Kano Sensei stuurde Minoru Mochizuki naar Morihei Ueshiba. In deze Dojo trainde een scala aan eersteklas Budoka’s die allen bezig waren met het ontwikkelen van hun eigen specifieke stijl. Bovendien trainden er regelmatig Sumoworstelaars. Zo kwam Minoru Mochizuki wederom in aanraking met een grote verscheidenheid aan Budostijlen. Minoru Mochizuki werd Ueshiba’s belangrijkste leerling en hij ontving van van hem een certificaat van meesterschap in Daito Ryu Aiki Jitsu. Samen reisden ze door heel Japan om overal demonstraties te geven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Minoru Mochizuki naar Mantsoerije gezonden om daar als plaatsvervangend gouverneur te dienen. Gedurende deze periode gaf hij aldaar tevens les in de zelfverdedigingkunsten. Na de oorlog keerde hij terug naar Japan en zette de oorspronkelijke weg van zijn meesters voort. Toen Ueshiba hem vroeg of hij de Aikikai Dojo (hoofdschool Aikido) wilde overnemen, sloeg hij dit aanbod af omdat zijn ideeën inmiddels niet meer strookten met de veranderde ideeën van Ueshiba.

Budo Yoseikan (Minoru Mochizuki) en Yoseikan Budo (Hiroo Mochizuki)

Na jarenlang bij verschillende grootmeesters te hebben getraind vond Minoru Mochizuki dat het tijd was om zijn eigen methode te ontwikkelen. Hij begon met basistechnieken en kata (vaste bewegingsvormen) vanuit het Aikijitsu, Karate, Judo en Kobudo. Door het combineren van deze zelfverdedigingstijlen ontwikkelde hij een nieuwe zelfverdedigingskunst: het Budo Yoseikan. Het Budo Yoseikan kenmerkt zich door een compleet en veelzijdig scala aan technieken die de beoefenaars in staat stellen om hun kwaliteiten op een effectieve en efficiënte manier te gebruiken. De specialiteit van het Budo Yoseikan is sutemi waza (opofferingstechnieken), waarbij degene die de worp uitvoert zich laat vallen en het eigen lichaam op deze manier 'offert'. De benedenwaartse beweging wordt gebruikt om het lichaam van de ander te werpen.

In 1951 ging Minoru Mochizuki als vertegenwoordiger van de Kodokan en de Aikikai naar Europa en stichtte in Parijs een school. Hier demonstreerde hij als eerste in Europa het Aikido. Daarnaast gaf hij onder andere demonstraties in Karate, Judo, Iaijitsu en Bojitsu welke mede door zijn inspanningen wereldwijd bekend zijn geworden. Minoru Mochizuki was zelf niet altijd even consequent in de naam die hij gebruikte voor datgene wat hij doceerde. Diverse namen gingen rond, onder andere Yoseikan Aikido, Yoseikan Jujutsu, Yoseikan Aikijutsu en Yoseikan Shinto Ryu. De laatste jaren toen Minoru Mochizuki nog doceerde werd er in de Yoseikan Dojo altijd gesproken over Yoseikan Aikido. Eind jaren ‘80 en begin ‘90 werd er nog gegradueerd in Aikido, Jujutsu en Karate. Doordat Minoru Mochizuki veel in Europa kwam en later ook leraren naar Japan kwamen om bij hem te trainen heeft hij veel mensen beïnvloed. Hierdoor zijn leraren op basis van Minoru Mochizuki zijn leergang hun eigen weg in geslagen en hebben hun eigen stijl ontwikkeld. Het Tai-Jutsu, Nihon-Jujutsu en het Aikibudo zijn hier enkele voorbeelden van.

Hiroo Mochizuki Sensei heeft als oudste zoon van Minoru Mochizuki Shihan Budo met de paplepel ingegoten gekregen. Zijn all-round Budo opleiding kreeg hij natuurlijk van zijn vader, daarnaast heeft hij zeer intensief en op hoog niveau Karate beoefend. Hij was de eerste Japanner die Karate in Europa presenteerde. Het leven in Frankrijk beviel hem zodanig dat hij daar bleef wonen. Hij beoefende onder andere Savate, Boksen, Kickboksen, Aikido, Kenpo (stoten, trappen, stokken), Iaido, Karate, Jujutsu en Bajutsu. Op deze wijze ontwikkelde hij zijn eigen stijl die hij Yoseikan Budo noemde, precies andersom dan zijn vader. Kenmerkend aan deze stijl is de kleding: een blauwe jas, witte broek (met blauwe streep) en een blauw-wit geblokte band voor alle beoefenaars, ongeacht het niveau. Hiroo Mochizuki geeft inmiddels al meer dan dertig jaar les in zijn Yoseikan Budo en houdt toezicht op het netwerk van alle Yoseikan Dojo’s in de wereld.

 

De Japanse stijl van Minoru Mochizuki verschilt qua visie niet van de moderne stijl van Hiroo Mochizuki. Vader en zoon hebben beiden de visie dat een stijl nooit moet stoppen om zich te ontwikkelen. Stopt men dit proces dan wordt een stijl statisch en gaat het ‘leven’ eruit. In Japan ligt de nadruk praktisch gezien meer op het judo, aikido, ju jutsu en de traditionele gewapende krijgskunsten. Bij de moderne stijl ligt de nadruk vooral op het karate, boksen en moderne vormen van wapentraining. De ‘Zwarte banders’ van de Japanse klassieke stijl dragen door hun zwarte band een rode streep, die de stijl onderscheidt van alle andere Budodisciplines.

 

De laatste jaren van zijn leven woonde Minoru Mochizuki bij zijn zoon Hiroo in Frankrijk, die hem samen met zijn gezin uitzonderlijk goed verzorgde. Op 30 mei 2003 is Minoru Mochizuki Shihan overleden. Hij is 96 jaar oud geworden en houder van de volgende graden:

- Menkyo kaiden Daito Ryu Aikijujutsu
- 10e dan Aikido "Meijin"
- 9e dan Nihon Jujutsu "Hanshi"
- 8e dan Judo "Hanshi" IMAF en Kodokan
- 8e dan Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu
- 8e dan Iaido "Kyoshi"
- 5e dan Jodo
- 5e dan Kendo
- 5e dan Karate

Minoru Mochizuki Shihan wordt gezien als één van de grootste Budo/Martial Arts grootmeesters van de 20e eeuw. In zijn oude Yoseikan Dojo, aan de voet van de bergen in Shizuoka wordt zijn werk nog steeds voortgezet, nu onder de naam Seifukai. Budo Yoseikan is vandaag de dag wereldwijd, een veel beoefende Budo-discipline en wordt gedoceerd in 26 landen op 4 continenten.

 

Boeken

Dynamic Budo deel I - The Yoseikan Spirit

Eerste druk 2002, ISBN 9038912587, € 23,50

 

 

Omschrijving
Dit is een praktisch boek waarin de geschiedenis en de altijd geldende principes van de verschillende budodisciplines naast de vele technieken duidelijk en uitvoerig beschreven worden. De budofilosofie zoals Minoru Mochizuki die heeft ervaren als leerling van Jigoro Kano, Morihei Ueshiba en Gichin Funakoshi, loopt als een rode draad door dit boek. Dynamische budosporten bespreekt vele onderwerpen: judo, aikido, ju jutsu, sutemi waza, iai-jutsu en verdedigingstechnieken tegen gewapende aanvallen. Uniek is het hoofdstuk over Tenshin shoden katori shinto ryu, een klassieke zwaardstijl die in 1447 is ontstaan.

 

NBD|Biblion recensie
Budo is het Japanse verzamelwoord voor vechtsporten. De begrippen 'ju' en 'aiki' zijn de grondbeginselen van sporten als judo, aikido en in zekere zin ook voor karate. De geschiedenis en een aantal technieken van de grondleggers van deze budo worden weergegeven. De levensloop en de filosofie van die leraren is voor beoefenaren interessant en de beschrijving van de technieken kan een leiddraad zijn voor hun training. Een belangrijke bijdrage is de verhandeling over de klassieke Japanse school, de 'Tenshin shoden katori shinto ryu'. Hierover bestaan nog geen boeken in het Nederlands. Alle technieken worden duidelijk gemaakt met zwartwitfoto's en teksten. Er is een woordenlijst opgenomen voor de vele Japanse termen. De auteur is beoefenaar van diverse budo en heeft lang in Japan getraind. Een belangrijk boek over dit onderwerp (Biblion recensie, J.H. Odinot).

 

=> Klik hier om dit boek te bestellen via Bol.com.

 

Dynamic Budo deel II - Een praktische benadering

Eerste druk 2004, ISBN 9038914423, € 24,20

 

 

Omschrijving
In Dynamic Budo Deel II laat de auteur vanuit de diverse disciplines zoals o.a. Judo, Aikido, Free-style en Yoseikan zien hoe de technieken in een constante beweging ('one flow') uitgevoerd, gecombineerd en overgenomen kunnen worden. In het hoofdstuk Kijk op Budo worden o.a. thema's behandeld zoals Randori, tactiek, combinaties, overnames en een totale Budo-benadering. Dit is dan ook opnieuw een praktisch boek waarin, naast een stuk theorie, vele technieken uitvoerig en gedetailleerd beschreven worden. De technieken worden rijkelijk geïllustreerd met meer dan 1500 foto's. Dat de Budo-technieken in de praktijk echt kunnen werken blijkt uit het extra hoofdstuk Zelfverdediging in de praktijk.


De doelstelling van Dynamic Budo is om een brug te slaan tussen de verschillende disciplines. Door in één boek verschillende disciplines te presenteren kun je ontdekken wat er nog meer mogelijk is op Budo-gebied en zien dat er naast de verschillen ook veel overeenkomsten zijn tussen diverse stijlen en dat ze elkaar zelfs kunnen verrijken.

NBD|Biblion recensie
Door de moderne ontwikkelingen van de krijgskunsten en vooral door de introductie van de freestyle gevechten hebben de 'klassieke' krijgskunsten zoals aikido, judo en karate het vaak moeilijk. Het Yoseikan Budo van Minori Mochizuki probeert de klassieke eisen en de moderne principes te verzoenen. Het doel is een effectieve vorm van krijgskunst die echter het esthetische aspect niet is vergeten, wat vaak wel het geval is bij kickboksen of freestyle cage fights. Edgar Kruyning is professioneel budoleraar en docent aan de Budo Academy Physical. Hij is dan-graadhouder in Judo, Yoseikan-Budo, Iaido, Aikibudo, Karate etc. Een gevorderd student van de krijgskunsten zal het meest hebben aan dit boek dat zowel praktische situaties als mentale aspecten aan bod doet komen. De zwartwitfoto's geven jammer genoeg niet altijd een juist beeld van de effectiviteit van Yoseikan Budo. Jonge liefhebbers van krijgskunsten zullen vooral het hoofdstuk grappling (vooral grondwerk) en freestyle interessant vinden (Biblion recensie, B. van Laerhoven).

 

=> Klik hier om dit boek te bestellen via Bol.com.

 

All-round Budo - The Yoseikan Method (NED/ENG)

Eerste druk 2006, ISBN 9077850090, € 24,95

 

Omschrijving
All-round Budo 'The Yoseikan method' is een boek waarin de veelzijdigheid van het Yoseikan met behulp van veel foto's duidelijk in beeld wordt gebracht. Yoseikan is ontstaan doordat de grondlegger Minoru Mochizuki Shihan, technieken en principes uit diverse budodisciplines heeft samengevoegd. Als directe leerling van de grondleggers van het Judo, Aikido en Karate, heeft Minoru Mochizuki Shihan de ontwikkeling van het budo van zeer dichtbij meegemaakt. De huidige Soke (opvolger) van de Yoseikan-school, Hiroo Mochizuki Shihan, heeft het Yoseikan verder ontwikkeld en zet de lijn van zijn vader verder voort.

 

Dit werk biedt een grote diversiteit aan onderwerpen: Yoseikan-Aikido/ju-jutsu, Yoseikan-Freestyle met stoot-, trap- en werptechnieken, het omgaan met wapens, grondwerk en zelfverdediging. Auteur Edgar Kruyning Sensei, budoexpert bij uitstek en hoog gegradueerd in veel disciplines, heeft zijn opleiding in Japan genoten onder leiding van hoog gegradueerde leraren zoals Minoru Mochizuki Shihan en is nu zelf een autoriteit in de budowereld. All-round Budo 'The Yoseikan method' is toegankelijk voor alle budoliefhebbers omdat het een praktisch boek is waarin veel technieken met behulp van foto's, van hoge kwaliteit, duidelijk en uitvoerig beschreven worden.

 

=> Klik hier om dit boek te bestellen via Bol.com.

 

The Art of Jujutsu (ENG)

Eerste druk 2009, ISBN 9781409282693, € 25,50

 

Omschrijving
De geschiedenis leert ons dat de Japanse cultuur in het begin van de 20e eeuw een enorme verandering onderging. De politieke situatie veranderde van een dictatoriaal regime naar een meer open democratisch stelsel en de Japanse mentaliteit veranderde mee. Het Japanse cultureel erfgoed van de krijgskunsten ontwikkelde zich en paste zich aan aan de nieuwe levenswijze waar het individu centraal staat en wereldvrede een gezamelijk doel geworden is. De klassieke Bu-Jutsu stijlen transformeerden in het moderne Bu-Do, 'The way of the warrior'. Aan het hart van deze verandering stonden drie grootmeesters:

- Jigoro Kano - grondlegger van het Judo
- Morihei Ueshiba - grondlegger van het Aikido
- Gichin Funakoshi - grondlegger van het Karate

Naast een algehele visie, passie voor krijgskunsten en hun uitzonderlijke vaardigheden hadden zij nog een overeenkomst. De legendarische Minoru Mochizuki was een toegewijd leerling bij deze drie grootmeesters en richtte in 1931 de Yoseikan School op. Minoru Michizuki was meester een diverse krijgskunsten en had als doel om deze disciplines te verenigen het een all-round, totaal systeem (sogo budo), het Budo Yoseikan, waarbij de onderliggende principes van de technieken centraal staan.

 

De auteur Edgar Kruyning Sensei is een toonaangevende autoriteit op wat er vandaag de dag overblijft van de leer van Minoru Mochizuki. In dit boek illustreert hij duidelijk de geschiedenis, filosofie en visie op budo naast de basisprincipes die Minoru Mochizuki onderwees en die het fundament vormen voor efficiente beweging en techniek. De Art of Jujutsu is toegankelijk voor alle budoliefhebbers en een waardevolle aanvulling voor uw bibliotheek.

 

=> Klik hier om dit boek te bestellen via Lulu.com.

 

 

Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard.

Budo Academy Physical. Sinds 1991 een begrip op het gebied van oosterse krijgskunsten.