Karate

De kunst van de lege hand

karate 3

Naast Judo is Karate mondiaal wellicht de meest bende en beoefende Martial Art. Het verschil ten opzichte van Judo is groot. Bij Judo staat het vastpakken en werpen centraal naast het gevecht op de grond. Bij Karate staan juist de stoot- en traptechnieken centraal naast het afweren en blokeren van deze. Het perfect leren uitvoeren van deze technieken is het hoofddoel. Een Karateka kan met enorme snelheid, kracht en preciesie deze technieken uitvoeren. Zelfbehhersing en controle over je lichaam en de technieken is hierbij essentieel. Je begrijpt natuurlijk dat dit heel veel training vraagt en zelf discipline. De leraren en gevorderde studenten zullen je helpen om snel het gevoel van Karate onder de knie te krijgen. Karate wordt de kunst van de lege hand genoemd omdat het uitgangspunt is dat je met je natuurlijke wapens zoals je armen, benen, vuisten enz in staat moet zijn om jezelf te verdedigen.

Oorsprong

Karate-do betekent letterlijk de weg (do) van de lege (kara) hand (te). Volgens de overlevering ligt de oorsprong van het karate in China. De Indische monnik Bodhidharma, grondlegger van het Zen-boeddhisme, wilde in zijn leer onderwijzen in een Chinees Shaolin klooster, maar zijn lessen waren dusdanig zwaar dat de monniken konden het lichamelijk en geestelijk niet aan konden. Daarom ontwikkelde hij een gevechtskunst die de monniken fysiek en mentaal sterker maakte. Deze vechtkunst werd bekend onder de naam Kempo en verspreidde zich snel over andere kloosters. Nadat deze krijsgskunst werd geintroduceerd op Okinawa werd het direct gecombineerd met vuist-technieken. Rond 500 na Christus verbood de koning het dragen van wapens, waardoor het maakte het ongewapend gevecht een enorme ontwikkeling doormaakte.

Gichin Funakoshi Sensei (1868-1957) werd geboren op Okinawa en trainde bij diverse grootmeesters. Hij combineerde verschillende Okinawaanse gevechtskunsten in één stijl: het Shotokan Karate. In 1917 introduceerde Funakoshi het Karate in Japan tijdens een demonstratie. Dit was zo'n groot succes dat Funakoshi zich daarna ook in Japan gevestigd heeft om het Karate verder te kunnen verspreiden.

Hironori Ohtsuka (1892-1982) trainde van kinds af aan Shindo Yoshin Ryu Jujutsu en kwam in 1922 bij Funakoshi om Karate te trainen. In 1939 begon hij zijn eigen Karatestijl en noemde deze Wado Ryu.

Beide stijlen wordt bij Budo Academy Physical getraind en dit is zeer uniek te noemen.

Wado Ryu Karate

Wado Ryu betekent de school die de weg van de vrede/harmonie beoefent. De stijl kent relatief veel worpen, klemmen en grepen en weinig confronterende blokkeringen. De meeste verdedigingen worden  op hoofd-hoogte (jodan) uitgevoerd. Over het algemeen wordt een aanval van een tegenstander zacht en meegaand geneutraliseerd door gebruik te maken van de kracht van de tegenstander. Daarnaast zijn ook de snelheid en efficientie van beweging waarmee elke techniek wordt uitgevoerd kenmerkend voor de stijl. Het streven is om onnodige bewegingen te beperken.

Een ander belangrijk kenmerk van Wado Ryu Karate is dat de mentale ontwikkeling van de Karateka centraal staat. Er ligt veel nadruk op respect, discipline en begrip van mentale en fysieke capaciteit, zowel binnen als buiten de Dojo. Om de persoonlijke ontwikkeling van de Karateka te stimuleren zijn de trainingen zo ingericht dat een leerling aangesproken wordt op verschillende, maar onderling samenhangende niveaus.

Fysiek niveau
Het ontwikkelen van het lichaam (conditie, snelheid, kracht, lenigheid en ontspanning), het luisteren naar het lichaam en leren van het lichaam.

Emotioneel niveau
Ruimte geven aan emoties, zoals angst, boosheid en teleurstelling en vervolgens het leren omgaan en beheersen van emoties.

Mentaal niveau
Het leren beheersen en controleren van gedachten.

Tijdens de lessen worden verschillende onderdelen getraind:

1. Kihon- en basistechnieken
Het aanleren en perfectioneren van standen, verplaatsingen, afweer-, stoot-, slag- en traptechnieken.

2. Renzoku waza
Hier worden combinaties van de verschillende basistechnieken getraind. Natuurlijk bewegen en het vloeiend overgaan van de ene techniek in de andere zijn hierbij belangrijk.

3. Kata - vastgestelde solovormen
In kata worden belangrijke technieken en combinaties van technieken volgens vaste patronen getraind. Deze kata worden individueel beoefend.

4. Yakusoku Kumite - afgesproken gevechtsoefeningen
Deze oefeningen bestaan in verschillende vormen en worden samen met een partner getraind.

Tijdens het trainen van krijgskunsten staat de veiligheid van de beoefenaar voorop. Respect voor jezelf en de ander is het uitgangspunt van iedere les en dat betekent dat iedereen verantwoordelijk is voor de eigen veiligheid en die van de partner. Door op deze manier te trainen en met elkaar om te gaan kan iedere Karateka de weg van harmonie en vrede bewandelen. Het Karate bij Budo Academy Physical is aangesloten bij de overkoepelende organisatie SOGO BUDO.

Shotokan Karate

Het Shotokan karate is de meest beoefende stijl van het moderne karate. Lage standen en harde technieken zijn kenmerkend voor deze stijl. Ook wordt er veel kata (vaste vormen) en kihon (basis) getraind. De naam Shotokan werd geïntroduceerd in 1939, toen de eerste karate-dojo werd geopend. Shotokan betekent plaats van de Shoto (wuivende pijnbomen) en is de dichtersnaam van Gichin Funakoshi. Het ruisen van de pijnbomen gaf hem inspiratie voor zijn gedichten en de rust die benodigd is voor het beoefenen van Karate. Deze eerste karateschool werd verwoest in 1945 bij een Amerikaanse luchtaanval.

Shotokan Karate is ontwikkeld op Okinawa uit het Tode of Te systeem. Het Okinawasysteem bestond uit een ongewapende vorm (het latere karate) en een gewapende vorm (Okinawa Kobudo). Het Tode werd in het geheim beoefend, totdat in 1875 Okinawa een onderdeel van het Japanse keizerrijk werd. Dit hield tevens in dat de inwoners van Okinawa dienstplichtig werden en bij de keuringen hiervoor viel hun goede lichamelijke conditie op, die verkregen was door Tode. De Japanse regering gaf vervolgens toestemming om het  Tode te onderwijzen op scholen in het gymnastiekprogramma.

Omstreeks 1912 kregen enige officieren van de Japanse vloot Karate-training in Okinawa en in 1922 werd Gichin Funakoshi uitgenodigd om een demonstratie te geven voor het Japanse ministerie van onderwijs. Funakoshi gaf verschillende demonstraties aan universiteiten en in 1924 had hij aangetoond, dat het wenselijk was om Karate op te nemen als vast onderdeel van de lichamelijke opvoeding. Omstreeks 1932 hadden nagenoeg alle universiteiten dojo's voor Karate-Jutsu en werd het Karate verder ontwikkeld. In 1932 werd de naam Karate-Jutsu door Funakoshi veranderd in Karate-Do.

Later trok Funakoshi zich meer en meer terug en het lesgeven werd steeds meer overgelaten aan zijn zoon en andere leerlingen. Funakoshi onderwees zijn karate voornamelijk door middel van kata en zijn standen waren hoog. Hij introduceerde het kihon, maar schonk nauwelijks aandacht aan het kumite. Dit gaf conflicten met diverse leerlingen. Otsuka (grondlegger van het Wado) was in de leer bij Funakoshi en maakte later een eigen Japanse stijl (een mengvorm van karate en ju-jutsu). Funakoshi's waarde is het maken van een synthese van oude Okinawa technieken en het aanvullen hiervan met technieken uit Japanse systemen.

Zijn zoon Yoshitaka ging veel verder. Hij was degene die de lage standen introduceerde. Hij ontwikkelde nieuwe traptechnieken zoals mawashigeri en ura-mawashigeri. Hij ontwikkelde verdere kumitevormen en huldigde het principe, iedere aanval, iedere houding moet tot het uiterste worden ingezet, overdreven tot het extreme, zodat in situaties waarin je geremd bent, nog voldoende kracht over is om te overwinnen.

Bron: www.kbn.nl

karate 1 karate 2

Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard.

Budo Academy Physical. Sinds 1991 een begrip op het gebied van oosterse krijgskunsten.