Judo

Judo is één van de meest bekende budo activiteiten ter wereld. Zoals veel budo activiteiten is judo ontstaan uit traditionele Japanse Ju Jutsu scholen. Momenteel is judo een Olympische sport waardoor noc/nsf toeziet op de kwaliteit van het judo onderwijs in Nederland. Edgar Kruyning 7e Dan is één van de hoogst gegradueerde judoleraren in Nederland en heeft een hoge positie/functie bij de JBN (Judo Bond Nederland). Daarom staat de Academy garant voor goed judo onderwijs.

groepsfoto judo in actie
kinderen actief in Judo

Judo voor kids

Judo is voor kinderen een perfecte sport. Ze leren discipline, respect en zelfvertrouwen. Daarnaast is doorzettingsvermogen en het verkrijgen van een positief zelfbeeld belangrijk tijdens de judoles. Al spelende wijs leren de kids omgaan met winnen en verliezen terwijl ze steeds vaardiger in het judospel worden. 2 keer per jaar doen ze examen voor een nieuwe slip of band. De fysieke en coordinatieve motorische ontwikkeling is juist door judo een meerwaarde voor de algehele ontwikkeling.

De meerwaarde van Judo als recreatieve sport

Judo is een perfecte manier om conditioneel met je gehele lichaam te sporten. Door de veelzijdigheid van judo bewegingsvormen verbetert de spieropbouw en het coördinatievermogen. Ook de mentale balans van de Judoka is erg belangrijk.

Bij Judo gaat het om respect, discipline en zefvertrouwen. Judo heeft daarom dus een geestelijk- en lichamelijk- vormend karakter. Kinderen die aan Judo doen zullen al snel, op verschillende vlakken, een voorsprong kunnen krijgen op kinderen die weinig aan sport doen.

groepsfoto Judo Groep
demonstratie in actie

Judo als medische- en/of gedrags-ondersteuning

Het geheel nieuwe concept ontwikkeld op de Budo Academy Physical heeft als doel om kinderen die, om wat voor reden dan ook, buiten de boot vallen te ondersteunen d.m.v judo. Problemen zouden dan kunnen zijn; lichte motorische storingen, ADHD en lichte gedrags aanpassings problemen waardoor het kind moeite heeft om in een groep te kunnen functioneren. Deze problemen proberen we tijdens alle lessen te signaleren en koppelen we terug met de opvoeders. Dit is dan ook de reden dat u altijd persoonlijk met de docent van de Budo Academy een afspraak moet maken voor een proefles, zodat de situatie van uw kind kan worden besproken en gezocht kan worden naar het juiste lesuur. Na deze proefles zal de judoleraar verslag uitbrengen aan de ouders/opvoeders.

Rijks erkende graduaties door de Judo Bond Nederland

Bij Judo ben je niet verplicht om deel te nemen aan wedstrijden, maar kan wel als je dit leuk vindt. Bij Budo Academy Physical wordt op hoog en beginnend niveau aan diverse wedstrijden deelgenomen, zowel individueel als in teamverband.

Bij de Academy worden de examens afgenomen o.l.v. Edgar Kruyning 7e Dan. Omdat hij de hoogste leraren graad heeft vanuit het NOC/NSF en de JBN zijn alle examens rijkserkend. Hierdoor is de behaalde band wereldwijd erkend.

De gevorderdheid is te zien aan de kleur band. Via wit (6e kyu), geel (5e kyu), oranje (4e kyu), groen (3e kyu), blauw (2e kyu) en bruin (1e kyu) kan men uiteindelijk het nationale examen voor de 1e dan (‘Zwarte band’) afleggen. Voor de jeugd wordt een extra onderverdeling in slippen toegepast om de gevorderdheid te laten zien. De Judo graduaties zijn geregistreerd bij de Judo Bond Nederland als overkoepelende organisatie. Na de 1e Dan kent men ook nog de 2e, 3e, 4e, en 5e Dan. Deze beoefenaars dragen allen de zwarte band. Daarna volgen de 6e, 7e, en 8e Dan. Hier wordt de rood/wit geblokte meesterband gedragen. De hoogste graden zijn de 9e en 10e Dan, hier wordt een rode band gedragen.

groepsfoto judo zwarte banden

Onze Judo familie-lijn

Onze Judo lijn ligt in het Kosen (Busen) Judo. Deze stroming is erg gericht op Ne-waza (grondwerk). Doordat we gebonden zijn aan Olympisch judo is ook het Tachi-waza (staan werk) sterk vertegenwoordigd. In het volgende overzicht zal terug te zien zijn waar wij vandaan komen. Ook zullen bij de verschillende leraren prominente personen/kampioenen benoemd worden.

 • Budo Academy Physical - Edgar Kruyning (7e dan)
  • Sport instituut Hoogvliet - Chris de Korte (9e dan)

   oud-bondscoach en leraar/trainer van o.a. Mark Huizinga (6e dan), Theo Meijer (6e dan), Edith Bosch (6e dan), Marjolein van Unen (7e dan), Angelique Seriese, Annika van Emden, Marhinde Verkerk (allen winnaars van OS, WK en/of EK medailles)

   • Doshisha Universiteit - Ebii Goichi (9e dan)

    bijnaam 'God of Ne Waza' - Michigami Haku (9e dan) [leraar/trainer Anton Geesink (10e dan)] Japan.

    • Dai Nippon Butokukai/Busen - Hoofddocent Isogai Hajime (10e dan)
     • Kodokan Judo - Kano Jigoro (founder of modern Judo)
Edgar en Chris de korte

Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard.

Budo Academy Physical. Sinds 1991 een begrip op het gebied van oosterse krijgskunsten.