Ju-Jutsu

Klik hier voor

Ju-jutsu

Het Ju-Jutsu wat bij Budo Academy Phyiscal gedoceerd wordt, is een bijzondere stijl van het Ju-Jutsu, namelijk het Yoseikan Ju-Jutsu. Yoseikan-Jujutsu is een allround discipline waar verschillende disciplines in samenkomen. Het is zeer geschikt voor zelfverdediging, maar kan ook als wedstrijdsport of fysieke work-out beoefend worden.

Er zijn meerdere zelfverdediging of ju-jutsu systemen met vergelijkbare doelstellingen. Het yoseikan-Jujutsu is niet geheel te vergelijken en hopelijk zal de informatie op deze website dit kunnen verduidelijken.

Yoseikan-Jujutsu is ontwikkeld in Japan door één van Japans grootste Budo grootmeesters van de vorige eeuw; Minoru Mochizuki. Hij was zelf directe leerling van de grondleggers van het Judo, Karate en Aikido. Hij heeft vanuit zijn kennis en kunde het Jujutsu en Aikido verder ontwikkeld. Omdat zijn Dojo, Yoseikan heette, sprak men in Japan over Yoseikan-Jujutsu en Yoseikan-Aikido. Edgar Kruyning heeft zelf voor langere tijd in de Yoseikan dojo (Japan) getraind onder leiding van deze bijzondere grootmeester.

Yoseikan

Yoseikan betekent ruim vertaald “ De plaats waar de waarheid wordt gedoceerd”.

 • Yo: doceren, ontwikkelen
 • Sei: waarheid, juiste
 • Kan: plaats

Visie

Meer praktisch gezien betekent Yoseikan dat een ieder voor zichzelf moet bepalen en ontdekken wat goed voor hem/haar is. In deze visie worden de verschillen in lichaamsbouw, motorische vaardigheden en geestelijke bekwaamheden gerespecteerd. Hierdoor bepaal jezelf, langs welke weg jezelf wilt ontwikkelen. Budo Yoseikan biedt geen standaardoplossingen maar een variëteit aan alternatieven waaruit je zelf een geschikte keuze kan maken. Het Budo Yoseikan kan onderverdeeld worden in Yoseikan Jujutsu en Yoseikan Aikido.

Naast het zelfverdedigingsaspect zijn er ook vele spel- en oefen methodes ontwikkeld. Naast technieken uit de eerder genoemde budo disciplines neemt ook ‘stokvechten’ een  plaats in. Deze stokken zijn speciaal gemaakt van een zacht materiaal en de deelnemers krijgen dan de beschikking over beschermde kleding, waardoor alles op een veilige en gecontroleerde wijze beoefend kan worden. De allroundheid zorgt ervoor dat naast de stoot- en traptecchnieken uit het Karate/Kickboksen ook de technieken uit Judo en Aikido aan bod komen. Staand of op de grond, 1 of meerdere aanvallers, met Ju-jutsu ben je van alle marken thuis!

Het logo

Het logo van Budo Yoseikan Japan, welke ook terug komt in het logo van de BudoAcademy Physical en van het algemene Yoseikan Aikido & Jujutsu logo, bestaat uit een afbeelding van een rivier aan de voet van een reusachtige berg. De betreffende rivier is de Abbe rivier die langs de dojo van de grondlegger van Budo Yoseikan, Minoru Mochizuki, stroomt. De rivier symboliseert de flexibiliteit en altijd veranderende natuur en structuur van Budo Yoseikan. De afgebeelde berg is Fuji Yama: de meest gewijde en hoogste berg in Japan. Deze ontzagwekkende berg is vanuit de dojo in de verte te zien en symboliseert de moeilijkheid en perfectie van Budo Yoseikan.

Een all-round systeem

Yoseikan Jujutsu is een zelfverdedigingskunst die is ontstaan uit een combinatie van een groot aantal traditionele Japanse budovormen. Yoseikan Jujutsu verenigt elementen van: Jujutsu, Aikido, Judo, Karate, Kobudo, Kickboxing, BJJ en Grappling. Hierdoor is het een erg complete zelfverdedigingskunst en ook uitermate geschikt is voor zelfverdediging. Omdat er zoveel inzit, raak je nooit uitgekeken en is het voor mensen die in het verleden al een Budodiscipline hebben beoefend gemakkelijk om de draad weer op te pakken.

De deelnemers starten met behulp van de altijd geldende basisprincipes aan een all-round Budo-opleiding. Daarnaast is de Budogedachte een zeer belangrijk aspect welke inhoudt dat iedereen zich met zijn eigen mogelijkheden optimaal moet kunnen ontwikkelen. Het hoge niveau dat in de BudoAcademy aanwezig is, zorgt ervoor dat nieuwe mensen snel aansluiting krijgen en bekend raken met de praktische uitvoering van deze unieke complete Budostijl. De ‘Zwarte banders’ van de Japanse klassieke stijl dragen door hun zwarte band een rode streep, die de stijl onderscheidt van alle andere budodisciplines.

Beoefenaars van het Yoseikan Jujutsu bestuderen Budo vanuit verschillende invalshoeken, namelijk

 • op afstand - stoten, trappen, wapens, meerdere aanvallers
 • dichtbij - klemtechnieken, worpen
 • op de grond - posities, klemtechnieken

Doordat alle verschillende elementen uit een gevecht vertegenwoordigd zijn in het Yoseikan Jujutsu kan het worden beoefend voor zelfverdediging, als wedstrijdsport, voor mentale en fysieke training, als ontspanning door inspanning en als traditionele krijgskunst.

De pijlers van het Yoseikan Jujutsu zijn:

 • praktijkgericht
 • efficient en economisch bewegen
 • logica en simpliciteit
 • doelgericht
 • het ontwikkelen van een algehele balans

Minoru Mochizuki en de ontwikkeling van Budo Yoseikan

De Yoseikan Dojo is in 1931 (Shizuoka,Japan) door Minoru Mochizuki opgericht. Minoru Mochizuki werd in 1907 geboren uit een samurai-familie. Reeds op 6-jarige leeftijd zette Minoru Mochizuki zijn eerste schreden in de wereld van het Budo. Eenmaal aan het budo verknocht geraakt, ontwikkelde zijn liefde voor het budo met de jaren. Minoru Mochizuki streefde er steeds meer naar de zuiverste betekenis van de lessen van zijn meesters te vinden. Minoru Mochizuki volgde zijn lessen bij twee grootmeesters: Jigoro Kano (grondlegger judo) en Morihei Ueshiba (grondlegger aikido).

Japan

Na jarenlang bij verschillende grootmeesters te hebben getraind vond Minoru Mochizuki dat het tijd was om zijn eigen methode te ontwikkelen. Hiertoe begon hij met basistechnieken en kata (vaste bewegingsvormen) vanuit het Aiki-Jitsu, Karate, Judo en Kobudo. Door het combineren van deze zelfverdedigingsstijlen ontwikkelde hij een nieuwe zelfverdedigingskunst die zich kenmerkt door een compleet en veelzijdig scala aan technieken die de leerlingen in staat stelt om hun kwaliteiten op een effectieve en efficiënte manier aan te wenden; Budo Yoseikan werd geboren, met als specialiteit Sutemi Waza (opofferingstechnieken).

Europa

In 1951 ging Minoru Mochizuki als vertegenwoordiger van de Kodokan (hoofdschool Judo) en de Aikikai (hoofdschool Aikido) naar Europa en stichtte in Parijs een school. Hier demonstreerde hij als eerste in Europa het Aikido. Daarnaast gaf hij demonstraties in Karate, Judo, Iai-Jitsu en Bo-Jitsu (andere vormen van zelfverdedigingkunsten) welke mede door zijn inspanningen wereldwijd bekend zijn geworden. Door de jaren heen hebben een aantal Europeanen de Yoseikan-dojo in Shizuoka bezocht teneinde deze zelfverdedigingskunst dicht bij de bron te beoefenen. Sommigen ontwikkelden hun eigen stijl (Floquet, Aikibudo) maar weinig budoka’s konden het volhouden waardoor de ‘Japanse stijl’ niet erg verspreid werd. Hiroo Mochizuki, de zoon van Minoru Mochizuki, geeft inmiddels al meer dan dertig jaar les in zijn eigen stijl (Yoseikan Budo) en houdt toezicht op het netwerk van alle Yoseikan-dojo’s in de wereld.

Nederland

In Nederland wordt Budo Yoseikan gedoceerd door Edgar Kruyning. Hij kwam in 1987 voor het eerst met Minoru Mochizuki in contact tijdens een Aikibudo-stage in Frankrijk van Alain Floquet. Sindsdien reist hij regelmatig naar de Yoseikan-dojo in Japan om zich in verder in Budo Yoseikan te bekwamen. In 1995 leidden deze bezoeken tot officiële toestemming van Minoru Mochizuki sensei persoonlijk om een zelfstandige Budo Yoseikan-branch in Nederland op te richten. Tevens heeft Edgar zeer nauw contact met de huidige grootmeester Hiroo Mochizuki. Naast de traditionele stijl is Edgar ook de vertegenwoordiger voor Nederland van de ‘moderne stijl’. Het Yoseikan Ju-Jutsu is in Nederland aangesloten bij de overkoepelende organisatie Sogo Budo.

Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard.

Budo Academy Physical. Sinds 1991 een begrip op het gebied van oosterse krijgskunsten.