Aikido

Klik hieronder voor:


Aikido is een zelfverdedigingskunst uit het Japanse Budo en kenmerkt zich door soepele en cirkelvormige bewegingen. Een belangrijke basis van het Aikido ligt in het Daito Ryu Aikijujutsu, een vechtkunst die rechtstreeks afstamt uit de periode van de samoerai, de ridderklasse van Japan. Het Aikido is na jaren van intensieve training ontwikkeld door O-Sensei Morihei Ueshiba (1883 - 1969).  Aikido betekend letterlijk:

 • Ai: harmonie, eenheid
 • Ki: energie, innerlijke kracht
 • Do: studie, weg

Vrij vertaald: “de weg van geestelijke en lichamelijke coördinatie van energie”.

Doelstelling van Aikido

Bij Aikido gaat het erom dat je leert om continu je balans te behouden, in harmonie met de aanvaller te bewegen en gebruik te maken van zijn kracht, snelheid en aanvalsrichting. Aikidotechnieken gaan dus nooit in tegen de kracht van een aanvaller, maar maken er juist gebruik van om de aanval te neutraliseren. Wanneer de Aikidoka (beoefenaar van het Aikido) in harmonie komt met zijn eigen energie, ontstaat de mogelijkheid om in harmonie te komen met de energie van de tegenstander. Daardoor kan de Aikidoka de eigen energie en mogelijkheden optimaal benutten en de tegenstander met een techniek onder controle brengen. Aikido is niet gemakkelijk om te leren, het kost tijd om de basis eigen te maken. Je moet namelijk bewust worden van je eigen bewegen en vervolgens de bewegingen van de aanvaller, lezen, interpreteren en vervolgens deze sturen. Geduld en doorzettingsvermogen zijn belangrijke vaardigheden om te starten met Aikido maar als het je eenmaal 'pakt' zal het je nooit meer loslaten.

Yoseikan Aikido

In de loop der tijd zijn binnen het Aikido verschillende stijlen ontstaan, zoals Aikikai, Tendoryu Aikido, Tomiki Aikido en Yoseikan Aikido. Bij Budo Academy Physical wordt het Yoseikan Aikido gedoceerd. Het Yoseikan Aikido is de stijl zoals die door Minoru Mochizuki in 1951 voor het eerst in Europa werd geïntroduceerd. Kenmerkend voor dit Aikido is dat het erg praktijkgericht is en dat zelfverdediging een prominente rol speelt, zonder dat dit ten koste gaat van de sierlijke, cirkelvormige bewegingen die typerend zijn voor het Aikido.

Minoru Mochizuki was in de jaren 1920 directe leerling en later hoofdassistent van Morihei Ueshiba. Als directe leerling van de grondleggers van het Aikido, Judo en Karate heeft hij de ontwikkeling van deze disciplines en Budo in het algemeen bij de bron kunnen ervaren. In 1995 heeft Edgar Kruyning van Minoru Mochizuki toestemming gekregen om diens stijl van Aikido en Jujutsu in Nederland te vertegenwoordigen.

De pijlers van het Yoseikan Aikido zijn:

 • Realiteitswaarde en praktijkgericht
 • Efficiënt en economisch bewegen
 • Logica en simpliciteit
 • Doelgerichtheid en functionaliteit
 • Algehele lichamelijke en geestelijke balans

Het Yoseikan Aikido is als autonome sectie aangesloten bij de overkoepelende organisatie Aikido Nederland, die officieel lid is van NOC/NSF. Op deze manier wordt gegarandeerd dat de stroming/filosofie van het Aikido, zoals Minoru Mochizuki die uitdroeg en trainde en zoals deze nu door Edgar Kruyning wordt voortgezet wordt gewaarborgd.

Lesmethode

Aikidoka's leren door middel van basisseries en kata (vastgestelde vormen) verschillende thema’s, kwaliteiten en bewegingsvormen kennen. Hierin staat de meervoudige toepasbaarheid van technieken centraal op basis van overeenkomstige bewegingen en principes. De leermethode die gebruikt wordt in het Yoseikan Aikido werkt eerst met grote, ruime bewegingen en een positionering (tai sabaki) naast de aanvaller onder een hoek van 90˚ of 45˚. Wanneer de leerlingen meer vertrouwen krijgen in de technieken en in zichzelf groeit hun bewegingskwaliteit. Hierdoor zijn zij in staat om de bekende en meer complexe technieken uit te voeren op vloeiende en circulaire wijze en tegelijkertijd de basis bewegingsprincipes te behouden. Ook combinaties en overnames van (basis)technieken worden vanuit dezelfde principes behandeld. Timing, snelheid, voortzetten van de aanvalsrichting en harmonieuze versmelting met de energie van de aanvaller staan hierbij altijd centraal.

Binnen het Yoseikan Aikido wordt er een direct een verband gelegd tussen Aikido-technieken en zwaard-technieken. Het basis kata Kihon Aiki Waza is dan ook direct gekoppeld aan het kata Kihon Aiki Ken. Ook hier staan de principes overeenkomst van bewegen, verplaatsen, positioneren en het richten van de energie centraal. Het Yoseikan Aikido is als stijl vertegenwoordigd in de Sectie Yoseikan Aikido van de overkoepelende bond Aikido Nederland. Technisch Directeur Edgar Kruyning is samen met Roel van Beusekom verantwoordelijk voor het technisch beleid van het Yoseikan Aikido in Nederland. Door de kennis en ervaring van beide docenten te combineren, is een methode ontwikkeld waarmee het Aikido vanuit universele principes gedoceerd wordt.

De bedoeling van dit systeem is dat de beoefenaar gestimuleerd wordt om zijn of haar eigen Aikido te ontdekken. Het individu staat centraal, dat met de eigen (on)mogelijkheden moet leren ontdekken waar de eigen kwaliteiten liggen. Als het doel bereikt is, namelijk wanneer de eigen Aikido gevonden is, dan kan het systeem weer losgelaten worden. Dit komt overeen met de grondgedachte van het Budo wat Minoru Mochizuki doceerde aan de Yoseikan Dojo in Japan. Deze grondgedachte houdt in dat iedereen zijn eigen weg moet leren vinden! Het doel van het Yoseikansysteem is dat leerlingen eerder los komen van vaste, starre en geïmiteerde Aikido bewegingen die niet eigen zijn en dat zij vrij gaan bewegen op basis van principes.

Onze lijn

Budo Academy Physical heeft een lange historie betreffende Aikido. Sinds 1991 worden de lessen in Aikido al verzorgd. Eerst werd er gewerkt vanuit de stijl stroming Aikibudo o.l.v. de Franse leraar Alain Floquet (9e dan). Nadat Edgar Kruyning meerdere keren in Japan verbleef en in 1995 de persoonlijke toestemming ontving van Minoru Mochizuki om zijn stijl te mogen vertegenwoordigen werd de naam Yoseikan officieel gebruikt. In 2009 is in overleg met de Hombu Dojo Japan overlegd om Budo Yoseikan te splitsen in Yoseikan-Aikido en Yoseikan-Jujutsu.

 • Morihei Ueshiba (founder of Aikido)
  • Minoru Mochizuki (10e dan)
   • Edgar Kruyning (6e dan)

logo aikido nederland

Bond Aikido Nederland

De stijl Yoseikan Aikido is als sectie aangesloten bij de overkoepelende bond Aikido Nederland, die weer is aangesloten bij het NOC/NSF.

Iedereen die bij Budo Academy Physical Aikido beoefent kan lid worden van Aikido Nederland via de Sectie Yoseikan Aikido. De sectie probeert om de filosofie van Minoru Mochizuki voort te zetten en verder te ontwikkelen. De docenten staan voor een actief progressief beleid met als doel de aangesloten leden iets te bieden. Elke eerste zondag van de maand organiseert de sectie Yoseikan Aikido landelijke stages onder leiding van Edgar Kruyning (6e dan) en Roel van Beusekom (5e dan). Ook verschijnt er 4 maal per jaar een nieuwsbrief met aankondigingen, foto's en verslagen van evenemeneten, achtergrond informatie en technische informatie. Lid worden van de sectie Yoseikan Aikido/Aikido Nederland kan via www.yoseikanaikido.nl

Aikido Nederland dient het algemene belang van het Aikido, regelt een aantal  administratieve zaken en faciliteert geaccrediteerde  lerarenopleidingen. Daardoor kan het lesgevend kader binnen de sectie zich volledig bezig houden met dat waar het omgaat: Aikido!

Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard.

Budo Academy Physical. Sinds 1991 een begrip op het gebied van oosterse krijgskunsten.