Oorsprong

Karate-do betekent letterlijk de weg (do) van de lege (kara) hand (te). Volgens de overlevering ligt de oorsprong van het karate in China. De Indische monnik Bodhidharma, grondlegger van het Zen-boeddhisme, wilde in zijn leer onderwijzen in een Chinees Shaolin klooster, maar zijn lessen waren dusdanig zwaar dat de monniken konden het lichamelijk en geestelijk niet aan konden. Daarom ontwikkelde hij een gevechtskunst die de monniken fysiek en mentaal sterker maakte. Deze vechtkunst werd bekend onder de naam Kempo en verspreidde zich snel over andere kloosters. Nadat deze krijsgskunst werd geintroduceerd op Okinawa werd het direct gecombineerd met vuist-technieken. Rond 500 na Christus verbood de koning het dragen van wapens, waardoor het maakte het ongewapend gevecht een enorme ontwikkeling doormaakte.

Gichin Funakoshi Sensei (1868-1957) werd geboren op Okinawa en trainde bij diverse grootmeesters. Hij combineerde verschillende Okinawaanse gevechtskunsten in één stijl: het Shotokan Karate. In 1917 introduceerde Funakoshi het Karate in Japan tijdens een demonstratie. Dit was zo'n groot succes dat Funakoshi zich daarna ook in Japan gevestigd heeft om het Karate verder te kunnen verspreiden.

Hironori Ohtsuka (1892-1982) trainde van kinds af aan Shindo Yoshin Ryu Jujutsu en kwam in 1922 bij Funakoshi om Karate te trainen. In 1939 begon hij zijn eigen Karatestijl en noemde deze Wado Ryu.

Beide stijlen wordt bij Budo Academy Physical getraind en dit is zeer uniek te noemen.

 

 

Wado Ryu

Wado Ryu betekent de school die de weg van de vrede/harmonie beoefent. De stijl kent relatief veel worpen, klemmen en grepen en weinig confronterende blokkeringen. De meeste verdedigingen worden  op hoofd-hoogte (jodan) uitgevoerd. Over het algemeen wordt een aanval van een tegenstander zacht en meegaand geneutraliseerd door gebruik te maken van de kracht van de tegenstander. Daarnaast zijn ook de snelheid en efficientie van beweging waarmee elke techniek wordt uitgevoerd kenmerkend voor de stijl. Het streven is om onnodige bewegingen te beperken.


Een ander belangrijk kenmerk van Wado Ryu Karate is dat de mentale ontwikkeling van de Karateka centraal staat. Er ligt veel nadruk op respect, discipline en begrip van mentale en fysieke capaciteit, zowel binnen als buiten de Dojo. Om de persoonlijke ontwikkeling van de Karateka te stimuleren zijn de trainingen zo ingericht dat een leerling aangesproken wordt op verschillende, maar onderling samenhangende niveaus.

Fysiek niveau
Het ontwikkelen van het lichaam (conditie, snelheid, kracht, lenigheid en ontspanning), het luisteren naar het lichaam en leren van het lichaam.

Emotioneel niveau
Ruimte geven aan emoties, zoals angst, boosheid en teleurstelling en vervolgens het leren omgaan en beheersen van emoties.

Mentaal niveau
Het leren beheersen en controleren van gedachten.

Tijdens de lessen worden verschillende onderdelen getraind:

1. Kihon- en basistechnieken
Het aanleren en perfectioneren van standen, verplaatsingen, afweer-, stoot-, slag- en traptechnieken.

2. Renzoku waza
Hier worden combinaties van de verschillende basistechnieken getraind. Natuurlijk bewegen en het vloeiend overgaan van de ene techniek in de andere zijn hierbij belangrijk.

3. Kata - vastgestelde solovormen
In kata worden belangrijke technieken en combinaties van technieken volgens vaste patronen getraind. Deze kata worden individueel beoefend.

4. Yakusoku Kumite - afgesproken gevechtsoefeningen
Deze oefeningen bestaan in verschillende vormen en worden samen met een partner getraind.

 

Tijdens het trainen van krijgskunsten staat de veiligheid van de beoefenaar voorop. Respect voor jezelf en de ander is het uitgangspunt van iedere les en dat betekent dat iedereen verantwoordelijk is voor de eigen veiligheid en die van de partner. Door op deze manier te trainen en met elkaar om te gaan kan iedere Karateka de weg van harmonie en vrede bewandelen. Het Karate bij Budo Academy Physical is aangesloten bij de overkoepelende organisatie SOGO BUDO.

 

 

Shotokan

Het Shotokan karate is de meest beoefende stijl van het moderne karate. Lage standen en harde technieken zijn kenmerkend voor deze stijl. Ook wordt er veel kata (vaste vormen) en kihon (basis) getraind. De naam Shotokan werd geïntroduceerd in 1939, toen de eerste karate-dojo werd geopend. Shotokan betekent plaats van de Shoto (wuivende pijnbomen) en is de dichtersnaam van Gichin Funakoshi. Het ruisen van de pijnbomen gaf hem inspiratie voor zijn gedichten en de rust die benodigd is voor het beoefenen van Karate. Deze eerste karateschool werd verwoest in 1945 bij een Amerikaanse luchtaanval.

Shotokan Karate is ontwikkeld op Okinawa uit het Tode of Te systeem. Het Okinawasysteem bestond uit een ongewapende vorm (het latere karate) en een gewapende vorm (Okinawa Kobudo). Het Tode werd in het geheim beoefend, totdat in 1875 Okinawa een onderdeel van het Japanse keizerrijk werd. Dit hield tevens in dat de inwoners van Okinawa dienstplichtig werden en bij de keuringen hiervoor viel hun goede lichamelijke conditie op, die verkregen was door Tode. De Japanse regering gaf vervolgens toestemming om het  Tode te onderwijzen op scholen in het gymnastiekprogramma.

Omstreeks 1912 kregen enige officieren van de Japanse vloot Karate-training in Okinawa en in 1922 werd Gichin Funakoshi uitgenodigd om een demonstratie te geven voor het Japanse ministerie van onderwijs. Funakoshi gaf verschillende demonstraties aan universiteiten en in 1924 had hij aangetoond, dat het wenselijk was om Karate op te nemen als vast onderdeel van de lichamelijke opvoeding. Omstreeks 1932 hadden nagenoeg alle universiteiten dojo's voor Karate-Jutsu en werd het Karate verder ontwikkeld. In 1932 werd de naam Karate-Jutsu door Funakoshi veranderd in Karate-Do.

Later trok Funakoshi zich meer en meer terug en het lesgeven werd steeds meer overgelaten aan zijn zoon en andere leerlingen. Funakoshi onderwees zijn karate voornamelijk door middel van kata en zijn standen waren hoog. Hij introduceerde het kihon, maar schonk nauwelijks aandacht aan het kumite. Dit gaf conflicten met diverse leerlingen. Otsuka (grondlegger van het Wado) was in de leer bij Funakoshi en maakte later een eigen Japanse stijl (een mengvorm van karate en ju-jutsu). Funakoshi's waarde is het maken van een synthese van oude Okinawa technieken en het aanvullen hiervan met technieken uit Japanse systemen.

Zijn zoon Yoshitaka ging veel verder. Hij was degene die de lage standen introduceerde. Hij ontwikkelde nieuwe traptechnieken zoals mawashigeri en ura-mawashigeri. Hij ontwikkelde verdere kumitevormen en huldigde het principe, iedere aanval, iedere houding moet tot het uiterste worden ingezet, overdreven tot het extreme, zodat in situaties waarin je geremd bent, nog voldoende kracht over is om te overwinnen.

Bron: www.kbn.nl

 

 

 

 

 

 

Lestijden Locatie Ede:

Maandag:    20.30 - 21.45   Shotokan Karate-do  

Dinsdag:      20.30 - 21.45  Wado-ryu Karate-do  

Donderdag:  19.15 - 20.30  Wado-ryu Karate-do 

                     20.30 - 21.45  Shotokan Karate-do

 

 

Braziliaans Jiu-jitsu (BJJ) is in Nederland een nog niet zo bekende Martial art, maar wereldwijd zeer populair. BJJ is voornamelijk gericht op grappling / het grondgevecht. Het doel is om een dominante controle positie te krijgen en vandaaruit de tegenstander tot overgave te dwingen. Het voordeel is dat een ieder op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo de sport kan beoefenen. Het mooie is dat door het grondgevecht de kans op blessures zeer klein is. Oud judoka’s kunnen daardoor hun judopak uit de kast halen en weer de mat betreden.

Oorsprong van BJJ

Het was Sensei Mitsuyo Maeda, een grootmeester in Kosen (Busen) Judo, een vorm van judo die zich specialiseerde in het grondgevecht (Ne-waza) , emigreerde naar Brazilie. Het judo van ver voor de 2e wereld oorlog en het westrijdsysteem van die tijd was niet te vergelijken met het huidige Olympisch Judo. Zo waren er bijvoorbeeld geen gewichtklassen en tevens stond het Judo nog dicht tegen de vele jiu jitsu stijlen die nog actief waren in Japan. De term/naam judo was nog niet algemeen in gebruik en meesters van oude jiu jitsu stijlen gebruikte de naam van het nieuwe judo naast het jiu jitsu. Pas na de 2e wereld oorlog is de rol en dominantie van de Kodokan (hoofd judoschool in Japan) enorm toegenomen.

Maeda trainde Carlos en Helio Gracie. Het was deze enorme familie die de stijl die ze leerde van Maeda verder ontwikkelde. Mede door de afstand, beperkte communicatie middelen, keuzes en de geisoleerdheid is de Gracie familie niet mee gegaan met de ontwikkelingen van het modern judo in Japan. Hierdoor is er een eigen discipline ontstaan die we nu kennen als Braziliaans Jiu jitsu.

Internationale doorbraak

De stijl van de Gracie familie was in Brazilie al zeer berucht maar door de eerste UFC wedstrijden in de de Verenigde Staten lieten ze pas echt hun superioritiet zien. Tijdens de eerste Mixed Martial Arts (MMA) wedstrijden was duidelijk te zien dat vele disciplines tekort kwamen in een allround full-contact wedstrijd. Juist het grondgevecht bleek doorslaggevend te zijn om brute kracht met pure techniek te controleren en tot overgave te dwingen.

Graduatie systeem

Het banden systeem is anders georganiseerd dan in de meeste disciplines. Het is de leraar die bepaald op wat voor een niveau de leerlingen zich bevinden. De linage van de leraar is bij Budo academy Physical heel duidelijk.

Het is Carlos Toyota die vanuit Japan/Brazilie toezicht houdt op graduaties binnen de Budo Academy/Sogo Budo in samenspraak met Edgar Kruyning. Carlos Toyota is weer leerling van Osvaldo Alves (Copacabana Brazilie) een rode band houder. De leraar beoordeelt het niveau van de leerling mede op basis van zijn kennis en kunde, niveau tijdens oefenpartijen in de Academy en wedstrijdresultaten.

De banden die men kan behalen zijn hiernaast gegeven:

Onze lijn en benadering van BJJ

Budo Academy Physical is direct gelieerd aan een erkende BJJ school. De school staat onder leiding van Carlos Toyota. Zijn groep noemen we daarom ook CTBJJ. Wij werken daarom ook met de naam BAP/CTBJJ voor de BJJ wedstrijden. Wij zien BJJ echter niet enkel als een wedstrijdsport maar ook als een zelfverdediging systeem. Naast de BJJ lessen geven wij ook de Jujutsu lessen die puur gericht zijn op zelfverdediging. Het gegeven dat wij deze lessen naast elkaar kunnen aanbieden ligt in het gegeven dat wij als Academy al meer dan 25 jaar bestaan en beschikken over twee ruim ingerichte Dojo's met een groot docenten team en een enorm uitgebreid lesrooster wat ruimte biedt om je trainingspakket exact op je wensen in te richten. Wij willen dan ook dat onze leerlingen door het volgen van de trainingen binnen onze Academy in staat moeten zijn om zichzelf te kunnen verdedigen wanneer ze in een vervelende situatie terecht komen. Het wedstrijdsport element is slechts een onderdeel van het geheel wat BJJ en Jujutsu te bieden heeft.

Onze directe lijn gaat van Edgar Kruyning met zijn docententeam naar Carlos Toyota (Brazilië/Japan) en zijn leraar Osvaldo Alves (Brazilië) die weer een directe leerling was van de grondleggers van BJJ.

 

 

Grappling (BJJ / NO-GI)

Grappling is een worstelsport waarbij het grondgevecht centraal staat. Bij het Grappling werkt men alleen met werp-, klem, controle- en verwurgingstechnieken, daarom spreken we ook over:Submission wrestling. Stoot- en traptechnieken zijn niet toegestaan. Grappling is een zeer belangrijk onderdeel voor MMA (Mixed Martial Arts), maar kan ook als sport apart beoefend worden. Voor de MMA beoefenaars is het aan te raden om de grappling lessen te combineren met Kickboksen. De combinatie met het Kickboksen is daarom enorm belangrijk wanneer je grappling traint voor je MMA ontwikkeling. Daarom heeft Budo Academy Physical de trainingen Grappling en Kickboksen achter elkaar gepland voor een optimaal trainingsaanbod.

 

Tijdens de lessen dragen de deelnemers over het algemeen een korte broek en T-shirt. Dat is reden waarom Grappling bij ons BJJ/no-gi wordt genoemd. Gi staat voor het alom gebruikte Judopak. Het trainen zonder pak aan geeft het spel een geheel andere benadering. Juist om ook dit te trainen vertrek je je gehele benadering van deze sport. waneer je de training uitbreidt met MMA en/of kickboksen heb je het meest complete pakket samengesteld. Zeker voor de wedstrijdsporters die Grappling, BJJ en/of MMA wedstrijden willen willen doen, raden we deze lessen aan. Voor degene die ook zelfverdedigingstechnieken willen leren kun je de lessen Yoseikan-Jujutsu volgen. 

 

Kan ik zomaar met BJJ of Grappling beginnen?

Tijdens de lessen wordt je staps gewijs mee genomen in het BJJ of grappling spel. Je zult merken dat het een enorm technisch spel is waar je aan kracht alleen niet genoeg hebt. Toch zul je ervaren dat je conditie en algehele fysieke gestel sterker zal worden. Bij Budo Academy Physical traint iedereen met elkaar. Er wordt rekening gehouden met ieders niveau. Iedereen is ooit begonnen en iedereen weet hoe moeilijk het is om te beginnen aan een nieuwe sport. De sfeer bij Budo Academy Physical is heel gemoedelijk en gericht op het verbeteren van ieders niveau. Het is dan ook de taak van de gevorderden binnen de Academy om beginners te helpen bij hun opstart fase. De beoefenaars leren alle facetten van het grondgevecht en afdoende zal je er steeds meer van begrijpen tot het je niet meer los laat....

 

Nog zin in een extra Pittige work-out?

MMA, grappling en kickbokstrainingen zijn pittige work-outs, maar dat is nog niet alles. Het is zeer aan te bevelen om de grappling, MMA en kickbokslessen, die aansluitend worden gegeven, te combineren of na elkaar als aanvullend te volgen. Dit is allemaal mogelijk binnen de Budo Academy. Hierdoor zal het technische- en conditionele niveau zeer snel vooruitgaan. Maar we bieden ook de korte intensieve Fight-xt training aan die er op gericht is om de specifieke technische-, kracht- en conditionelecomponenten voor vechtsporters extra te trainen. Deze korte en intensieve workout zal je conditie een enorme boost geven. Doe een keer mee en ervaar wat we nog meer in petto hebben voor je.

 

 

NK Grappling bij Budo Academy Physical

Budo Acadamy Physical organiseert jaarlijks het Nederlands Kampioenschap Grappling. De doelstelling hiervan is de beoefenaars de mogelijkheid krijgen om hun wedstrijdervaring op te doen. Hierdoor stijgt hun eigen niveau en het landelijke Grappling niveau.

 

De deelnemers worden ingedeeld in gewichts- en ervaringsklassen. Er wordt gestreefd om iedere deelnemer ongeveer 4 á 5 partijen te laten maken. Voor elke winstpartij krijgt de deelnemer 1 punt. Als er gewonnen wordt op submission komt er een extra punt bij. Er zijn per wedstrijd maximaal 2 punten te verdienen.

 

Een seizoen bestaat uit 3 wedstrijddagen verdeelt over het hele jaar. Aan het eind van de laatste wedstrijddag wordt het algemeen klassement bekend gemaakt en de nummers 1 tot en met 3 gehuldigd per gewichtsklasse. In het nieuwe seizoen (kalenderjaar) starten we weer opnieuw. Budo Academy Physical werkt volgens de officiële Shooto-Grappling wedstrijdregels.

 

 Lestijden locatie Ede:

Maandag:    19.15 - 20.30  Grappling (BJJ-NoGi) / MMA

Dinsdag:      18.00 - 19.15  BJJ

Woensdag:  19.30 - 20.45  Grappling (BJJ-NoGi) / MMA

Donderdag: 20.45 - 22.00 MMA

Zaterdag:    09.00 - 10.30 BJJ

 

 

Wat resultaten van een aantal wedstrijdvechters uit het verleden:

Audrey Kruyning                        1990   National Champion Judo

                                               1990  World champion Judo teams

                                               2002   3th place BJJ tournament in man division (2 weight classes higher)

                                               2002   3th place (BJJ-NoGi) Open National Grappling man division (no female               competitors)

                                               2003   Open National Grappling champion (BJJ-NoGi)

                                               2004   Open National Grappling champion (BJJ-NoGi)

                                               former-MMA pro-fighter (Japan, draw Ikuma Hoshino, world title 2003)

 

Remco Van de Brink                 National team Judo

                                             2005 European Champion Grappling (BJJ-NoGi)

                                             2005 Open National Champion Grappling (BJJ-NoGi)

                                             2007 BJJ Dutch Open 1th place blue belt

                                             MMA pro-fighter

 

Arshak Dagbaghian                  2003 European Champion Grappling

                                             1998 Dutch national judo champion

                                             former-MMA pro-fighter

 

Joris Merks                             2002 European Champion BJJ 

                                             2002 Open German Champion BJJ 

 

Soraya Borg                           2007 Open National Champion Grappling (BJJ-NoGi)

 

Martijn Gransier                     2010 Open National Champion Grappling (BJJ-NoGi)

 

Lam Ho                                 2005 Open National Champion Grappling (BJJ-NoGi)

                                            2012 Open National Champion Grappling (BJJ-NoGi)

 

Marco Querreveld                   2013 Open National Champion Grappling (BJJ-NoGi)

                                            former-MMA pro-fighter

 

Manuela Mulder                      2013 Open National Champion Grappling (BJJ-NoGi)

 

Nazim Aslanoglu                     2012 Open National Champion Grappling (BJJ-NoGi)

 

Flavio Burger                          Open National Champion Grappling

                                            2014 Open National Champion Grappling (BJJ-NoGi)

                                            2015 BJJ challenge 1 place blue belt

 

Leon Jansen                          2015 Open National Champion Grappling (BJJ-NoGi)

 

Bas Nijenhuis                         2015 National Champion Grappling (BJJ-NoGi)

                                            2013 BJJ national tournament 1 place white

                                            2014 BJJ national tournament 1 place white

                                            2014 BJJ national tournament 1 place blue

                                            2014 BJJ national tournament 2 place white

                                            2014 BJJ challenge tournament 1 place white

 

Mohannad Tuza                      2014 BJJ challenge tournament 1 place blue belt

 

Iliyas Mustafajev                     2014 BJJ challenge tournament 2 place blue belt

 

and much more......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kickboksen/Muay Thai boxing

Kickboksen is momenteel in Nederland zeer populair. In het verleden is dit wel eens anders geweest maar nu zien we bij de Budo Academy dat de diversiteit van beoefenaars zeer uiteenlopend is. Opmerkelijk is de grote hoeveelheid vrouwelijke beoefenaars te noemen. De lessen bij de Budo Academy zijn zeer laagdrempelig, waardoor iedereen vrij snel kan instappen.De kickbokslessen bij Budo Academy Physical zijn zeer intensief en gericht op het conditionele en technische aspect.

Niet iedereen is geïnteresseerd in het deelnemen van wedstrijden. Daarom is de les gericht op techniek, kracht en conditie. Voor de wedstrijdvechters is er gelegenheid om na de les extra padstraining en/of sparring te trainen.

De technische no-sparring (zonder wedstrijdpartijtjes) lessen bevatten geen vrije gevecht oefenvormen, maar concentreert zich op het conditionele/technische aspect van het kickboksen. Hierdoor ontstaat een veilige, recreatieve en conditionele work-out die voor iedereen toegankelijk is. Blessures komen dan ook nagenoeg niet voor.

 

kickboksen 1 

Opbouw van de lessen

Na een warming-up worden basistechnieken uitgebouwd met meer complexe combinaties en overnames, afhankelijk van het niveau van de deelnemers. Vervolgens wordt het tempo opgeschroefd, zodat er een pittige work-out ontstaat. Na de cooling-down wordt de les op traditionele wijze afgesloten.

De voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze lessen zijn doorzettingsvermogen, discipline, tegen een stootje kunnen en natuurlijk een dosis positieve energie.

 

Kleding

De deelnemers dragen tijdens de training een korte broek met een T-shirt. Dankzij de beschermende materialen, zoals handschoenen en scheenbeschermers kan deze full-contact sport toch op een zeer veilige manier beoefend worden. 

De Budo Academy beschikt over een ruim assortiment en is is ruim op voorraad. Neem wel altijd contant geld mee aangezien we geen pinautomaat hebben.

Voor mensen die graag full-contact willen sparren is er de mogelijkheid om de standaard no-sparring les van een uur in overleg met de docent aan te vullen met een sparringtraining van een half uur. Tijdens deze extra training worden dan oefenpartijtjes getraind. Bij het sparren zijn mondbeschermers en een complete beschermingsuitrusting verplicht. Budo Academy Physical beschikt over helmen die voor extra veiligheid zorgen.

 

Pittige work-out

De lessen zijn ook geschikt voor zelfverdediging en fysiek uithoudingsvermogen. Doorzettingsvermogen, discipline, tegen een stootje kunnen en een positieve instelling zijn de basisvoorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze lessen.

 

MMA, grappling en kickbokstrainingen zijn pittige work-outs. Het is zeer aan te bevelen om de grappling, MMA en kickbokslessen, die aansluitend worden gegeven, te combineren of na elkaar als aanvullend te volgen. Dit is allemaal mogelijk binnen de Budo Academy. Hierdoor zal het technische- en conditionele niveau zeer snel vooruitgaan. Ook de korte intensieve Fight-xt training is er op gericht om de specifieke technische-, kracht- en conditionelecomponenten voor vechtsporters extra te trainen. De minimum leeftijd is 16 jaar.

 

 

Kickboksen / Muay Thai (sparring)

Professioneel kickboksen is een volwaardige sport die veel eist van de atleten. Het kickboksen by Budo Academy Physical wordt gemixed met Muay Thai Boxing, een gevechtskunst die in Thailand al eeuwen beoefend wordt. Bij het Thai Boxen is het gebruik van vuisten, ellebogen, knieën en benen toegestaan. Trappen mogen zowel naar het hoofd, lichaam en bovenbeen gemaakt worden. Een ander kenmerk van Thai Boxen is dat clinchen is toegestaan, zodat de vechter kan proberen om eventueel met een judoworp zijn tegenstander op de grond te werpen.

 

Vroeger werden de vuisten van de vechters omwikkeld met kokosbast, wat eerst  gedrenkt werd in een mengsel van lijm en glasplinters. Een wedstrijd duurde net zolang totdat er een winnaar was. Tegenwoordig worden de wedstrijden ingedeeld in verschillende ronden, gewichts- en niveauklassen. De wedstrijdsporters ondergaan een medische keuring en strijden met bokshandschoenen ter bescherming van zichzelf en de tegenstander. Deelname aan wedstrijden vereist veel en zware training. Daarom komt slechts een kleine groep beoefenaars uit in wedstrijden.

 


 

Mixed Martial Arts - MMA

MMA is een all-round trainingssysteem waarbij technieken uit Kickboksen, Judo, Jiu Jitsu, BJJ, Grappling en andere gevechtskunsten gecombineerd worden. De synthese van de vele disciplines heeft als doel om de meest effectieve vechtsport voor het vrije gevecht te vormen. Door deze trainingen kan de deelnemer het maximale uit zichzelf halen en als hij of zij dit wil ook deelnemen aan wedstrijden.

mma 1

Het grote verschil met andere vechtsporten in dat er veel verschillende technieken toegestaan zijn, bijvoorbeeld stoot-, trap-, elleboog, knie-, klem- en wurgtechnieken. In wedstrijden wordt er onderscheid gemaakt op basis van gewicht en wedstrijdervaring van de deelnemers. De wedstrijd wordt onderverdeeld in een aantal rondes en is gebonden aan bepaalde regels. Zo zijn buitengewoon gevaarlijke technieken niet toegestaan. Een scheidsrechter, arts en de coaches van de deelnemers zien toe op een goed verloop van de wedstrijd. Hoewel de vechters vaak wat gehavend uit een wedstrijd komen, zijn er zelden zware blessures en verwondingen. Dit komt omdat de deelnemers in topconditie verkeren en tevens over een groot incasseringsvermogen beschikken.


Kleding

Tijdens de lessen bij Budo Academy Physical dragen de deelnemers een korte broek en T-shirt. Door het gebruik van beschermende materialen is MMA een zeer veilige manier van full-contact sport, die bij Budo Academy Physical door mensen met veel verschillende interesses beoefend wordt. Alle materialen en kleding is bij de Budo Academy te koop en op voorraad beschikbaar.

 

Pittige work-out

De lessen zijn ook geschikt voor zelfverdediging en fysiek uithoudingsvermogen. Doorzettingsvermogen, discipline, tegen een stootje kunnen en een positieve instelling zijn de basisvoorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze lessen.

MMA, grappling en kickbokstrainingen zijn pittige work-outs. Het is zeer aan te bevelen om de grappling, MMA en kickbokslessen, die aansluitend worden gegeven, te combineren of na elkaar als aanvullend te volgen. Dit is allemaal mogelijk binnen de Budo Academy. Hierdoor zal het technische- en conditionele niveau zeer snel vooruitgaan. Ook de korte intensieve Fight-xt training is er op gericht om de specifieke technische-, kracht- en conditionelecomponenten voor vechtsporters extra te trainen. De minimum leeftijd is 16 jaar.

 

Lestijden locatie Ede:

Maandag:    19.15 - 20.30  

Grappling (BJJ-NoGi) / MMA

Kickboksen  20.30 - 21.30 en aansluitend sparren

 

Dinsdag:      18.00 - 19.15  BJJ

 

Woensdag:  19.30 - 20.45  

Grappling (BJJ-NoGi) / MMA

Kickboksen 20.45 - 21.45 en aansluitend sparren

 

Donderdag: 20.45 - 22.00 MMA

Zaterdag:    09.00 - 10.30 BJJ

Capoeira is een Braziliaanse spel wat gevecht, muziek, acrobatiek en dans combineert. In Brazilië wordt Capoeira vaak beoefend in een kring van mensen die live muziek maken door middel van diverse Afrikaanse trommels en Pandeiro’s (tamboerijn), waar het capoeiraspel wordt gespeeld. Door middel van soepele bewegingen draaien en balanceren de twee spelers om elkaar heen, wat een erg spectaculair gezicht is.


 

 

Capoeira is ontwikkeld in Brazilië op de slavenplantages waar de slaven hun vechttechnieken camoufleerden in een dans. Op dit moment is Capoeira in Brazilië de nationale sport, en de 2e populairste sport naast voetbal en de populariteit groeit nog steeds.
 

 

De Ginga is een slingerende beweging die de basis vormt voor de meeste technieken en vervolgbewegingen. De aanvallen zijn meestal trappen, vegen en takedowns. Stoten zijn minder gebruikelijk. Er komen veel draaiende bewegingen voor die niet alleen mooi zijn om te zien, maar ook snelheid en kracht in het lichaam oproepen, bijvoorbeeld de vele acrobatische bewegingen, zoals vanuit de handstand met twee benen gemaakte, hoog schoppende bewegingen kunnen gebruikt worden. Zowel de aanvaller als de verdediger bewegen op de muziek.


 
 

Tijdens de lessen maken de beginnende leerlingen kennis met de basis elementen van Capoeira zoals dansbewegingen, acrobatiek, trappen, vechttechnieken en muziek. De lessen worden verzorgd door een ervaren instructeur. Op een fysiologisch verantwoorde wijze wordt daarnaast gewerkt aan een toename van conditie, kracht en lenigheid. Dit wordt verder uitgebouwd bij de gevorderde leerlingen waarbij meer aandacht wordt besteed aan conditie, acrobatiek, combinaties, muziek en het Capoeira spel. Tijdens de training is het belangrijk om makkelijk en los zittende kleding aan te doen. Capoeira wordt normaal gesproken op blote voeten beoefend.

Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard.

Budo Academy Physical. Sinds 1991 een begrip op het gebied van oosterse krijgskunsten.